Nummer 1 1999

Les fra denne utgaven: 

Noen notater rundt den norske Macbeth-resepsjonen våren 1999
Jonathan Dollimore & Alan Sinfield (ed.) Political Shakespeare Manchester University Press 1985, 1994

INNHOLD 1/1999

Strange images of death, essay av Arnstein Bjørkly

Macbeths krig, essay

Eimuntas Nekrosius’ Macbeth, teateranmeldelse 

Hoems og Krogstads norske Macbeth, gjendiktninger, anmeldelse 

Political Shakespeares, kulturmaterialistenes Shakespeare

Stephen Greenblatt om Shakespeare in love

Shakespeare in love, anmeldelse

Harold Blooms Shakespeare: The Invention of the Human

Intervju med professor Olav Lausund

Debatt: Øyvind Berg svarer på Kristian Smidts kritikk av Bergs Hamlet-gjendiktning

Intervju med teaterinstruktør Hilda Hellwig

Debatt: Innlegg ved Jo Eggen og Kristian Smidt 

Essay om Harold Pinters dramatikk

Romeo og Julie, Den Nationale Scene

Hamlet, Nordland Teater

Seeds of time, kalender