Nummer 2-3 2009

Les fra denne utgaven: 

(Bergen): Tiden har altså stanset her på mørkeloftet, heter det i Vildanden. I Skatehallen fikk Ida Müller og Vegard Vinge også tiden til å stoppe.
«Jon Fosse fornyer dramatikken gjennom å gå tilbake til dramaets mest vesentlige tema» – en diskusjon mellom Kai Johnsen, Thomas Oberender, Niels Lehmann, Suzanne Bordemann, Vincent Rafis og Leif Zern. Logen, 23. mai.
(Bergen) Jon Fosses tekster stiller skuespillerne overfor nye krav til sannferdighet på scenen, hevdet regissørene som deltok i seminaret om Fosse 23.mai.
Falk Richter om å sette opp Fosse.