Samarbeidspartnere

Norsk Shakespearetidsskrift mottar støtte Norsk kulturråd gjennom Innkjøpsordningen for kulturtidsskrift

Norsk Shakespearetidsskrift har ogsp mottatt prosjektstøtte fra Fritt ord.

Andre støttespillere: Dramatikerforbundet, som publiserer utvagte artikler på nettstedet dramatiker.no

Støtteabonnenter: Norsk Oversetterforening, Oktober Forlag, Aschehoug Forlag, Den Nationale Scene, Trøndelag Teater, Rogaland Teater, Hålogaland Teater, Dramatikkens Hus, Nationaltheatret, Det Norske Teatret

Enkelte artikler fra tidsskriftet blir lagt ut på Morgenbladet Portalen

Lenker:

scenekunst.no

teatertidningen.no

peripeti.dk