«Meg nær» viser at Arne Lygre har beveget seg nærmere og nærmere eksistensens grunnvilkår.
(Stockholm): De som venter seg debatt om kvaliteten til eldreomsorgen, får det ikke fra Lars Norén: «Andante» på Dramaten.
(Porsgrunn): «Cirkus Verdensteater» mangler en klar analyse av mennesket Henning Dahl og fenomenet motkultur.
Førestillinga «I, Dareen T.», under Human International documentary Festival, på Vega Scene, rykker oss inn i den pågåande inhumane politikken ført av det israelske regimet mot generell kunstnarisk og eksistensiell fridom under staten og okkupasjonsmakta Israel.
Søndag 3. mars arrangeres det karneval i Oslo sentrum. Les pressemelding her:
Det er teksten som er det svakaste leddet i Operasjon sjølvdisiplin.