Framtidens teater eller ikke?

- Konkrete erfaringer fra flerårig forskningsarbeid i spennet mellom det analoge og det digitale. Foredrag av regissør og professor på KHiO, Tore Vagn Lid.

Den pågående krisen med ned-lukking av teatrene, har over få uker gjort spørsmålet om digitaliseringen av teatrene til noe langt mer vesentlig enn bare spørsmålet om bruk av ny teknologi. Tore Vagn Lid har som regissør og teater-forsker i en årrekke arbeidet med å utvide av teaterrommet til å forholde seg aktivt til en virkelighet hvor det digitale har trengt inn i våre livsbetingelser og i vår oppfattelse av oss selv og andre. Med eksempler fra hans siste forestilling 03.08.38 Tilstander av unntak, og innblikk i hans pågående forskningsprosjekt, Unntakastilstandens dramaturgi og analogiseringen av det digitale, diskuterer han her teatrets framtid, mulighete, - og ikke minst, konfliktpotensial - i en tid av krise og usikkerhet. (Foredrag 6. mai 2020).

https://vimeo.com/415849954