Bertheussens forklaring

Sverre Knudsen kommenterer Laila Bertheussens forklaring i rettsforhandlingene, torsdag 1. oktober. Knudsen har tidligere publisert teksten på sin Facebook-vegg.

I dag, fredag 2/10, er siste dag før en ukes høstferie i rettssaken mot Laila Bertheussen (LB). Jeg tenkte å skrive en liten oppsummering så langt, men kom ikke lenger enn til en oppsummering av halve gårsdagen, torsdag 1/10. Noen av dagene i retten er så innholdsrike at det tar litt tid å fordøye det hele. Og “innholdsrik” i denne sammenhengen handler om bevis og indisier (alt er egentlig teknisk sett “bevis” inntil retten kommer med sin kjennelse) som hoper seg opp på Bertheussens skuldre. Og gårsdagen var altså en slik dag. Medias referater har selvfølgelig ikke plass til å formidle timer med framlegging av utrolig detaljerte bevisinnsamlinger, undersøkelser og analyser; aktors solide og velformulerte framlegging, hennes spørsmål til tiltalte, og de forskjellige svarene tiltalte har kommet med på forskjellige tidspunkter.

Bare dette – tiltaltes blanding av ustabil hukommelsessvikt og nye forklaringer etter hvert som bevis ugyldiggjør hennes tidligere vitnemål, eller hun kommer på nye elementer som hun forsøker å kile inn på det som er igjen av steder og tidspunkter der ikke alt som skjer allerede har blitt analysert og dissekert totalt i hennes disfavør – inneholder nok materiale til en egen bok. LB er kreativ, kjapp, har godt over gjennomsnittet datakunnskap både om hardware og software, er dyktig til å improvisere fram nye narrativer, og framstår med en blanding av gammel gatesmarthet og overklassens arrogante skråsikkerhet. Selv når hun gang på gang på gang blir tatt med hånda dypt nede i kakeboken.

Gårsdagens tema var “Tiltalens post I a) nr 7 – brann i bil 10.03.19”, og det åpnet med hennes forklaring og aktoratets utspørring. Dette er et viktig tiltalepunkt, siden det var denne hendelsen, med alle sine grundig etterforskede elementer, som førte til at hun ble tiltalt. Her er det jeg oppfatter som de 11 viktigste punktene fra første halvdel av denne dagen.

1. HULL I BILVINDUET: Bilder fra overvåkningsvideoer viser at det 14 x 17 cm store hullet som var knust i bakvinduet på bilen, og som ble brukt til å legge inn det brennbare materialet og tenne på, fantes allerede fredag, halvannet døgn før bilen ble tent på. LB brukte bilen for å handle i denne perioden. Dette var i begynnelsen av mars og kaldt. Forklaring: Det la hun ikke merke til.

2. SWITCH: LB har flere ganger kritisert politiet for ikke å ta med seg switchen (en koblingsboks for data-in- og output) der det utkoblede kameraet var koblet til i sine undersøkelser i mars 2019. Da hun leverte den til politiet i mai 2020 - med påstand om at det var switchen som skapte avbruddene, var det en inngang som var litt ødelagt (krønsja med f eks et skrujern el l) og det var spor av lut på boksen (som kanskje kunne ha ødelagt switchens funksjonalitet?). Aktor svarte torsdag med å vise bilder fra åstedsgranskningen etter siktelsen med bilder av switchen fra 12/3-19 som ser helt uskadd ute og uten flekker av lut. (Senere vitnet en tekniker om at switchen virket og ikke hadde registrert noen alvorlige funksjonsfeil noen gang.) Ingen forklaring.

3. LEGGETID: I de to første forhørene (brannatten og 14/3) sa hun at hun la seg ca. 2400. Da data fra mobil og helseapp ble innhentet og viste masse aktivitet fram til 0130, endret hun forklaring.

4. “SPOR I SNØEN”: Akkurat som med switchen har LB anklaget politiet flere ganger for dårlig arbeid når det gjaldt “sporene i snøen”. Siden kameraene ikke viser at noen mulige gjerningsmenn kan ha kommet inn på forsiden, må de ha gått over plenen. LB påstår nå, i retten, at hun fra soveromsvinduet sitt så at det var spor i snøen ute i hagen den natten. I retten spiller aktor så av intervjuet med LB brann-natten (ca 15 min). Der blir hun flere ganger spurt om hun har sett noe som helst uvanlig. Og LB benekter det. Aktor fortsetter med å spille av deler av intervjuet fra 14/3. Der blir dette med mulige inntrengere gjennom hagen tatt opp, og politiets avhører opplyser om at hele hagen ble gjennomsøkt med hund, og det ble ikke funnet spor. (To politivitner vil si mer om dette,) Heller ikke da sier LB noe om at hun så spor. Det sier hun første gang da hun 2/4-2019 kommer for å signere avhøret fra 14/3. Endret altså forklaring,

5. HELSEAPP: Helseappen viser at hun har gått ca 650 skritt i perioden fra litt over 0100 til 0135. Forklaring: Husker ikke.

6. ÅPNE OG LUKKE DØRER Sikkerhetsanlegget viser at utgangsdøra ble åpnet 4 ganger og lukket 4 ganger mellom litt over 0100 og 0135 den natta. Blant annet flere minutter mellom åpning og lukking i perioden 0120 til 0130. Forklaring: Slapp ut katta, og slapp den inn igjen.

7. RØDSPRIT: Hun kjøpte en flaske rødsprit for kontanter dagen før brannnatten. Mens hun brukte kortet sitt på en tilsvarende sum bare minutter senere. Under ransakelsen noen dager etter brannen var flaska mindre enn halvfull. Forklaring: Hun røkte reinsdyrkjøtt på terressen.

8. TENNPOSER: Det ble brukt tennposer til å tenne på i bilen, men noen av dem tok ikke fyr. Og det var samme type poser som hun hadde inne i huset, ved peisen. Forklaring: Alle mennesker har vel tennposer til peisen.

9. FAKLER. Dagen før brannen googla hun fakler på Jernia og Clas Olsson på sitt lokale kjøpesenter. Forklaring: Døtrene hennes gikk mye i fakkeltog, og det kunne være greit å ha fakler i huset.

10. SJEKKING AV BUSSTIDER: Like før brannen sjekket hun avgangstider via Ruter. Aktor spør henne om hun sjekket når bussen passerte forbi huset deres den natten (slik at ingen i bussen tilfeldigvis skulle få med seg henne i en uheldig situasjon). Forklaring: Husker ikke.

11. OVERVÅKNINGSKAMERAENE: I dagene før brannen somlet LB med å få flertallet av kameraene i drift, selv om hun var alene i huset og trusselsituasjonen hadde tilspisset seg. Brannen i bilen startet ca 0130, og det fungerende overvåkningskameraet ble koblet ut mellom 01:25:39 og 01:31:35. Påtalemyndigheten mener kameraet må ha blitt koblet ut innefra, og det er ingen tegn til teknisk svikt. (Politiviter vil fortelle mer om dette senere i bevisførselen) Forklaring: Det skjedde ofte? Aktors svar: Nei, bare denne natten.

Og så var det lunsj i retten, torsdag 1. oktober 2020.

(Publisert 02.10.2020. Oppdatert 05.10.2020)