Hamlet, Nationaltheatet. Foto: Øyvind Eide

Lettelse av smittevernrestriksjoner for arrangementer – forslag til løsning

Et bredt kulturliv ber myndighetene om å benytte seg av kompetansen til de profesjonelle kulturarrangørene når regjeringen nå skal se på løsninger for å tillate flere publikummere i store innendørs lokaler. Kulturarrangementer må likebehandles med praksisen som er etablert for varehandel, markeder, museer, biblioteker m.m. er vårt budskap.

Brev til Statsministerens kontor, Helse- og omsorgsdepartemtet, Nærings- og fiskeridepartementet og Kulturdepartementet. 

Vi viser til vårt brev av 12.01.2021, hvor vi tok til orde for innføring av koronasertifikat for å lette på tiltaksbyrden for kulturbransjen. Her la vi også

Relaterte saker

Demonstrasjon foran Stortinget, 19.januar kl. 12.00-14.00

NTO Nyhetsbrev, 12.01.2022

Kultursektoren ber myndighetene innføre koronasertifikak for å lette tiltaksbyrden:

https://nto.no/interessepolitikk-og-meninger/andre-myndighetsinnspill/ku...øre-koronasertifikat-for-å-lette-tiltaksbyrden

Støtter vaksinepass, Norsk Shakespearetuidsskrift, 07.01.2022

http://shakespearetidsskrift.no/2022/01/stotter-vaksinepass

 

 

vekt på behovet for skalerbare antallsbegrensinger for arrangementer, dersom det fortsatt vurderes som nødvendig med antallsbegrensninger.

Vi er glade for å registrere at regjeringen nå har gitt Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet i oppdrag å vurdere konkrete forslag til forskrift om hvordan koronasertifikat kan tas i bruk på arrangementer og serveringssteder. Videre at regjeringen har igangsatt et arbeid for å finne løsninger som gjør at man kan tillate flere publikummere i store innendørs lokaler samtidig som smittevernreglene ivaretas på en god måte.

Med tanke på antallsbegrensinger mener vi man bør etterstrebe en så enkel modell som mulig, hvor kompetansen de profesjonelle kulturarrangørene har opparbeidet seg gjennom 22 måneder med pandemi vises tillit. Publikumshåndering er en integrert del av arrangørprofesjonen og forholdene ligger godt til rette for å håndtere en slik tillit trygt.

§ 14a. Krav til smittevernfaglig forsvarlig drift ved andre virksomheter

Treningssentre, svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng, bowlinghaller, kjøpesentre, butikker, bingohaller, bibliotek, museer, varemesser, midlertidige markeder og lignende skal, for å kunne holde åpent, drives smittevernfaglig forsvarlig. Med smittevernfaglig forsvarlig drift menes at virksomheten skal sørge for at det er mulig å holde minst 1 meters avstand til personer som ikke er i samme husstand, at virksomheten har utarbeidet rutiner for god hygiene og godt renhold, og at rutinene blir overholdt. Den enkekte virksomhet skal fastsette hvor mange personer som maksimalt kan være tilsted i lokalene, beregnet ut ifra lokalenes størrelse og utforming. Det skal om nødvendig benyttes vakthold for å sikre at kravet etterkommes.

Vi tillater oss å minne om at vi gjerne møter regjeringen og helsemyndighetene for å diskutere hvordan tiltakene kan justeres på en måte som både ivaretar smittevernfaglig og arrangementsfaglig kompetanse, og som viser aktørene i kulturbransjen en tilstrekkelig grad av tillit.

(Publisert 18.01.2022)