Kjersti Kramm Engebrigtsen i forestillingen Må ennå fins (1981). Foto: Ukjent

Danseinformasjonens ærespris tildeles Kjersti Kramm Engebrigtsen

Kjersti Kramm Engebrigtsen er en av nestorene innenfor norsk koreografi og har hatt stor betydning for fremveksten og utviklingen av norsk samtidsdans.

Kjersti Kramm Engebrigtsen har i over 50 år markert seg med sitt kunstnerskap og sin drivkraft. Hun er en av nestorene innenfor norsk koreografi og har hatt stor betydning for fremveksten og utviklingen av norsk samtidsdans gjennom sitt virke som koreograf, danser, pedagog og som initiativtaker.

PRESSEMELDING: Danseinformasjonens ærespris tildeles aktører som har gjort en bemerkelsesverdig innsats for dansekunsten, og i år går prisen til en kunstner som har satt varige spor etter seg.

Prisen deles ut den 20. oktober på Dansens Hus etter forestillingen Notes on Frailty / En liste over ting han sa, av Ingun Bjørnsgaard Prosjekt, og prisutdeler er koreograf og tidligere kunstnerisk leder på Dansens Hus, Un-Magritt Nordseth.

Kjersti Kramm Engebrigtsen


Kjersti Kramm Engebrigtsen. Foto: Tale Hendsnes

Engebrigtsen (f. 1947) ble uteksaminert fra Ballettinstituttet i 1968, og siden har hun skapt over 20 koreografiske verk. Engebrigtsen var med å etablere Norges første frigruppe i moderne dans, Høvik Ballett, i 1968. Hun tok Diplom ved London School of Contemporary Dance i 1972 og etablerte Danseloftet i 1976. I tillegg var hun initiativtager til Dansens År ’93, som var en viktig markering av dansekunsten i Norge. Hennes arbeid med blinde og svaksynte begynte i 1987. Hun tok hovedfag om emnet på UiO i 1999 og arbeidet kulminerte i EU-prosjektet Fragile (2011-2013) og forestillingen Touched.

Kunstner og igangsetter
Engebrigtsen har gjennom 50 år i dansen vært en stor ressurs for dansefeltet, og med sin skaperglede, sjenerøsitet og vilje har hun satt varige spor etter seg. Uredd, og med en imponerende kraft og energi har hun igangsatt kunstneriske prosjekter, store markeringer og nye arenaer for utforskning og eksperimentering innen dansen. Hennes banebrytende arbeid for og med blinde og svaksynte ble hyllet da hun i 2013 vant Dansekritikerprisen for forestillingen Touched.

        Journalist, kunstkritiker og kommentator for Dagsavisen, Lars Elton, har fulgt Engebrigtsens kunstnerskap i flere tiår og sier følgende om henne:
«– Sprenging av grenser har vært en rød tråd i Kjersti Kramm Engebrigtsens danseriske historie. I spennet mellom det viltre utgangspunktet på legendariske Club 7 og den modne koreografens bruk av dans som et kunstnerisk høyverdig uttrykk for omsorg, finner vi en koreograf og danser med en sterk, personlig vilje bak alt hun har gjort.»

      Koreograf og tidligere kunstnerisk leder på Dansens Hus, Un-Magritt Nordseth beskriver henne med disse ordene:
«– Kjersti Kramm Engebrigtsen har et brennende engasjement som gjennomsyrer alt hun har gjort og gjør. Hun er en stor kunstner: forskende, nysgjerrig og reflekterende, og hun har bidratt og bidrar til å utvide grensene for hva dans kan være, både gjennom arbeidet som koreograf og pedagog.»

Ærespriskomiteens begrunnelse:

Danseinformasjonens ærespris 2018 tildeles Kjersti Kramm Engebrigtsen for hennes arbeid med og for dansekunst i over 50 år. Engebrigtsens bidrag til dansekunsten i Norge fremstår som flerdimensjonalt og omfattende, og det er en glede å tildele æresprisen til en aktiv kunstner med så lang fartstid. Engebrigtsen var blant annet med på å etablere Høvik Ballett i 1968, grunnla Danseloftet i 1976 og var initiativtaker til «Dansens År» i 1993. Dette er initiativ som har hatt enorm betydning og som har gitt ringvirkninger for fremveksten og utviklingen av norsk samtidsdans.

        Som kunstner er Engebrigtsen visjonær, uredd, frihetssøkende og disiplinert. Hun har skapt over 20 danseverk som koreograf, ofte i samarbeid med norske komponister, og arbeidet lenge som utøvende danser fra sin debut i 1969. Kjersti Kramm Engebrigtsen er en viktig kunstner og drivkraft i en generasjon som har banet vei for dansekunst i Norge, både kunstnerisk, pedagogisk, formidlende, politisk og strukturelt.

       I 2013 mottok Engebrigtsen Dansekritikerprisen for prosjektet Fragile. Det er en forestilling der blinde og svaksynte danser sammen med funksjonsfriske og er kulminasjonen av et stort arbeid, som startet med undervisning for blinde/svaksynte på Romerike folkehøgskole i 1987. Dette inspirerte Engebrigtsen til å gå i dybden med påfølgende hovedfag i spesialpedagogikk ved UiO, og Fragile ble et EU-prosjekt for undervisning i og utvikling av danseriske metoder for blinde og svaksynte.

       Med dette tildeles æresprisen til en bemerkelsesverdig dansekunstner i ordets rette betydning
- med håp og forventning om fortsatt engasjement og aktivitet langt inn i fremtiden!

Ærespriskomiteen for 2018 består av Eivind Seljeseth, Kristina Gjems, Maja Roel, Solveig Leinan-Hermo og Jens Trinidad.