Fest og alvor

(Fjaler): Årets festival syner breidda i både samfunnet og scenekunsten, og har ikkje vore redd for å ta fatt på dei tunge problemstillingane. Gjennomgåande for dei fleste framsyningane var inkluderinga av dei som ikkje alltid passar inn, og i sentrum sto den gode forteljinga.

Når vi snakkar om Teaterfestivalen i Fjaler, blir det fort ein samtale om møteplassen og menneska som sett sitt preg på festivalen. Når vi så går over til å prate om scenekunsten, er det ofte for å snakke om korleis ein nøye planlagt dramaturgi og rammene rundt sett sitt preg på dei ulike hendingane. Dette vil alltid vere kjernen i den vesle store festivalen i Sunnfjord, og festivalskaparane Miriam Prestøy Lie og Torkil Sandsund legg stor vekt på heilskap og møte mellom menneske når dei sett saman programmet for fem septemberdagar fylt med scenekunst og samtalar.

Lese mer?
Jeg er abonnent Jeg er ikke abonnent
Logg inn Bli abonnent