Disse skal lede HT

Direktør Beate Stang Aas er konstituert som daglig leder ved Hålogaland Teater. Skuespillerne Guri Johnson, Ketil Høegh og Kristian Fr. Figenschow skal ivareta den kunstneriske ledelsen til ny teatersjef er ansatt.

 – Styret har full tillit til direktør Beate Stang Aas og hun har i dag sagt ja til å overta som daglig leder i en mellomperiode mens vi søker ny teatersjef, sier styreleder Renate Larsen.

        Beslutningen ble tatt i et styremøte i dag. Etter ønske fra styret skal den kunstneriske ledelsen ivaretas av skuespillerne Guri Johnson, Ketil Høegh og Kristian Fr. Figenschow. Trioen kjenner hverandre og teateret godt og er innstilt på å finne konstruktive løsninger sammen med ledelsen.

– Vi tre har stor tillit til hverandre, vi kjenner huset og landsdelen godt og er veldig motiverte for å ta ansvar for teaterets kunstneriske ledelse til en ny teatersjef er på plass, sier Ketil Høegh.

        – Hålogaland Teater kommer til å være uten teatersjef i en periode fremover, men vi er trygge på at vi har funnet gode løsninger som ivaretar både driften og de ansatte, sier Larsen og legger til at situasjonen ikke kommer til å påvirke programmet i 2019.

        Larsen mener at teateret er en velfungerende organisasjon med dyktige og dedikerte medarbeidere som er godt rustet til å takle utfordringen.

Direktøren ser fram til å gå løs på oppgaven sammen med resten av huset.

        – Jeg takker styret for tilliten og ser fram til å jobbe hardt til det beste for Hålogaland Teater, sier Beate Stang Aas.

Fredag avsluttet styret samarbeidet med teatersjef Inger Buresund med umiddelbar virkning. Avskjedigelsen er et resultat av en grundig prosess mellom styret og teatersjefen over tid der et enstemmig styre til slutt valgte å avslutte arbeidsforholdet da man ikke kom frem til andre løsninger.

        – Vi registrerer at Inger har valgt å kommentere saken i media, men det verken ønsker eller kan vi som arbeidsgiver gjøre i det som vi anser som en personalsak. Jeg vil påpeke at konflikten mellom teatersjef og direktør ikke er bakgrunnen for saken. Inger Buresunds kritikk mot to-ledermodellen og det organisatoriske på teateret anser vi som en avsporing. Nå skal vi se fremover og sette i gang prosessen for å finne ny teatersjef, sier Larsen. (Pressemleding, 04.11.2018)