Hålogaland Teater, Tromsø.

Slik jobber vi framover

Kristin Bjørn påpeker at det er styrets ansvar å velge strategi og organisasjonsmodell for teateret. Det er styret ved Hålogaland Teater helt enig i, skriver Renate Larsen og Ragni Løkholm Ramberg.

Mandag 12. november skriver Kristin Bjørn godt om strategisk styrearbeid ved kunstinstitusjoner, og om styrets rolle i utvikling av disse. Vi slutter oss helt til hennes synspunkter om styrets ansvar og viktigheten av å jobbe overordnet med strategiske og strukturelle endringer.

Lese mer?
Jeg er abonnent Jeg er ikke abonnent
Logg inn Bli abonnent