Karnevalet - en interkulturell protest

Søndag 3. mars arrangeres det karneval i Oslo sentrum. Les pressemelding her:

14:00 - 15:00 Olafiagangen ved Vaterlandsbrua, Grønland. Utdeling av karnevalsutstyr m.m. 

15:00 - 17:30 Paraden starter og beveger seg gjennom Oslo sentrum

17:30 - 21:00 Paraden er tilbake ved Vaterlandbrua/Olafiagangen og gatefestival starter

Vi inviterer hele Oslo til å delta i KARNEVALET!

KARNEVALET er både en feiring av frihet, kreativitet, mangfold og det multikulturelle Oslo, og en protest mot rasisme, islamofobi og diskriminering. 

Karnevalsparaden vil bevege seg i en revolusjon - en omdreining - gjennom Oslo sentrum, som forteller en alternativ historie om byen og om oss alle. Paraderuten binder sammen viktige historiske steder og hendelser fra 150 år med antirasistisk bevegelse i Norge, samt andre hendelser som har vært formende for utviklingen av vårt multikulturelle samfunn, basert på ideene om likestilling, sosial rettferdighet, interseksjonalitet og frihet for alle. 

Med oss i utformingen av elementene og hendelsene i paraden og paraderuta har vi over 50 kunstnere og kunstnergrupper i tillegg til musikere, skoleklasser, organisasjoner, aktivister - og alle som ønsker å bidra. 

Vi lager ikke noe tradisjonelt karneval, men er inspirert av forskjellige historiske karnevalstradisjoner fra hele verden, folkelige protester og internasjonale kunstnerbevegelser. 

Vi oppfordrer derfor publikum til å ta med sine mest eksperimentelle, fantasifulle, metamorfe, politiske, poetiske eller provoserende kreasjoner i paraden, og til å ta med sine egne bannere, plakater eller kunstverk - eller å bare komme som de er!

Vi har også invitert kunstnere til å lage masker, bannere, kostymer og andre objekter som publikum kan bruke i paraden.

Karnevalsruta:

Vi starter fra Olafiagangen/Vaterlandsbrua kl. 15:00 og går ➝ Jernbanetorget ➝ Rådshuset ➝ Stortinget ➝ Domkirken ➝ Youngstorget ➝ ankomst ca kl. 17:30 Vaterlandsbrua.

Etter at paraden ankommer blir det arrangert gatefestival i Olafiagangen fram til ca kl. 21.00.