Folkkomedin Norge

Det är med en slipad enkelhet och elegant publikt tilltal som Statsteatret gör sin nionde del av projektet Norge 1066 - 2066. Denna gång utspelas handlingen i Pakistan, och fördomar gränsande till rasism ger en bild av norsk mentalitet.

Gruppen Statsteatret har gjort en form av folkkomedi till sin specialitet. Tankarna går både till Dario Fos folkliga och politiskt drivna

2010 Lollywood

av och med Statsteatret

Regi Yngve Sundvor og Statsteatret

Manus Yngve Sundvor

Dramaturg Morten Kjerstad

Ljus Rikard Strømsodd

Lese mer?
Jeg er abonnent Jeg er ikke abonnent
Logg inn Bli abonnent