Henrik Rafaelsen som Odin (t.v,) i Edda, i regi av Robert Wilson. Det Norske Teatret 2017. Foto: Sören Vilks

Eddadialoger

Etter urframføringen ved Det Norske Teatret, settes Jon Fosses Edda i sommer opp ved Västanås teater (premiere 22. juli). I dette debattinnlegget diskuterer Wenche Larsen tolkningsgrepene til Fosse og Robert Wilsons urframføring i lys av debatten om kjønn og makt i norrøn tid.

Eddadiktningen er i vinden. Unge mennesker fascineres av den norrøne gudeverdenen, en rappeversjon av Eddadikt spilles i Bergen, og norrønfilologer og arkeologer diskuterer kjønn og makt i norrøn tid.  Fra 2013 til 2016 utkom Knut Ødegårds gjendiktning av Voluspå og Håvamål, Gudediktog Heltediktdel I og II. Det var den første gjendiktningen av samtlige eddadikt siden 1905.

Lese mer?
Jeg er abonnent Jeg er ikke abonnent
Logg inn Bli abonnent