Linker til debatten

Her finner du linker til debatten rundt «Døden kommer ikke med ljå».

Link til innlegg:
Ytringsvilje i faresonen av Kristin Danielsen, Norsk Kulturråd. https://www.dagbladet.no/kultur/ytringsvilje-i- faresonen/70948778?fbclid=IwAR0GjJhRMp_wdthGLDa51YSXOC5mIIDgAhO- nbJvwf0bqJ6lhmzp0GAn174

Teaterstykket om økoterror er uproblematisk. Karin Abraham: 

https://www.minervanett.no/kulturradet-teateroppsetning-om-okoterror-er-uproblematisk/

Ytringsfriheten er ingen politisk brikke, Kristin Danielsen: 

https://www.minervanett.no/ytringsfriheten-er-ingen-politisk-brikke/

Hårsåre kulturbyråkrater, av Aksel Fridstrøm, nyhetsredaktør i Minerva 

https://www.dagbladet.no/kultur/harsare-kulturbyrakrater/70981594

Ytringsfrihetsdebatt på ville veier, Ingebjørg Sofie Larsen, Minerva 

https://www.minervanett.no/ytringsdebatt-pa-ville-veier/

Dumhetens diktatur, Chris Erichsen, Scenekunst.no 

http://www.scenekunst.no/sak/dumhetens-diktatur/

Bråkmakere er ikke som de engang var, Bård Larsen, Civita. 

https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/QoJG18/braakmakere-er-ikke-som-de-en-gang-var

Kulturrådet vet ikke hva kritisk journalistikk er, Nils August Andresen, Minerva 

https://www.minervanett.no/kulturradet-vet-ikke-hva-kritisk-journalistikk-er/