Nyinnflyttet teatersjef Per Ananiassen, Rosendal teater, fredag 23. august. Foto: Therese Bjørneboe

For oss begynner verden her!

Teaterhuset Avant Garden er historie, leve Rosendal Teater!!! Åpningstale av teatersjef Per Ananiassen

Avant Garden har vært uendelig viktig for denne byen og for scenekunstfeltet. I 1984 startet det hele da tre teaterkompanier – Studioteater, Det lille musikkteater og Petrusjka Teater  – gikk sammen om å lage produksjons- og visningssted for fri scenekunst.
              I Avant Gardens år 35 begraver vi altså navnet for å gjenoppstå med en ny identitet under navnet Rosendal Teater. Som dette bygget, siden 1921, har hett. Denne bydelen er verden i miniatyr. Historien i miniatyr. Når solen går ned over Dora kommer tiden for refleksjon. Refleksjon over hvem vi er og hvem vi kunne vært og hvem vi kan bli. Denne bydelen, Østbyen, Lademoen og Svartlamon er som den landsbyen som klamrer seg fast til seg selv

På kanten av det store riket
Insisterende på sin egen verdi
Denne delen av byen vår og landet vårt
Som bare i egenskap av ha vært i flere tusen år
Forteller oss at herifra
Går veiene utover, utover Trondheimsfjorden
Til andre land, en annen verden

I denne byen som kunne hatt firefelts motorveiforbindelse med Berlin til en altfor høy pris.. Da Neu Drontheim var på tegnebrettet. Og i drømmene til galskapenes herrer i galskapens virkelighet. Hit kom altså en kino, en fornem sådan: Rosendal Teater!


Gamle Rosendal kino (1921) og tilbygg (t.v.). Foto: T. Bjørneboe

Dette bygget vi står ved, og som er i hjertene til så mange tusen trøndere.
Hitover gikk historiene og filmene, og ubåtene til Dora. Som alle fortalte om en annen verden. Her kunne og kan vi drømme om at en annen verden er mulig.

Historien om veien fra Teaterhuset Avant Garden til Rosendal starter seinhøsten 2012. Det halsbrekkende løpet vi la opp betød åpning januar 2015. Her står vi og åpner huset i august 2019. Hus tar tid. Men gode råd og støtte hele veien fra departement, fylke og kommune ga prosjekt TAG på Rosendal økninger og framdrift hele veien. Takk til alle positive kulturbyråkrater og -politikere på alle nivåer! Og takk til huseier Trym Næring som hadde tålmodighet og is i magen. Og takk til Skibnes Arkitekter for samarbeidet om farger og interiør.
Alle slike veier mot noe godt er fulle av hindringer og er til dels tornefulle. Det er ikke til å legge skjul på at det har kostet en liten stab på Teaterhuset mye arbeid, mye frustrasjon, og søvnløse netter. Hele prosjektet er et lagarbeid, det har vært ønsket av og forankret i organisasjonen.

Teater er mer enn hus, teater er et lite samfunn i samfunnet som samhandler med samfunnet rundt seg. Teater er opplevelser, men også forventningene og refleksjonene. Det er møtene mellom mennesker som søker noe som for en stund kan oppleves felles. Teater er
organisering av disse møtene mellom publikum og kunstnere, mellom publikum og publikum og mellom kunstnere og kunstnere. Vi er vertskapet for disse møtene. Teater er en kunst. Av mange slag, i alle former og med et uendelig innholdsmangfold. Kunst er det magiske rommet vi går inn i for å tenke annerledes og dristigere. Teaterkunsten må være det rommet der mot til å gå motstrøms. Å utfordre etablerte «sannheter», tabuer og forestillinger er den viktigste verdien.


Kantina, Rosendal Teater, fra åpningen 23. august 2019. Foto: T Bjørneboe

Rosendal teater holder verdien om kunstnerisk ytringsfrihet høyt. Scenekunst som utfordrer medfører alltid en risiko for teatret og for kunstnerne. Paradokset om at vi skal være et trygt sted for å løpe kunstnerisk risiko er tilsynelatende åpenbar, men så enkelt er det likevel ikke. Dette huset skal romme det samtidens scenekunst kan by på. Vår gode partner og leietaker DansiT bringer med seg dansekunst og enda sterkere profesjonalitet i forhold til den kunstarten og utvider det vi kan være. Gjennom en vekselvirkning mellom det lokale, nasjonale og internasjonale ønsker vi å bidra til å bygge et enda sterkere lokalt scenekunstmiljø. Her er det god kapasitet til små og store prosjekter. Konserter, opplesninger, samtaler og debatter.

For oss begynner verden her
Takk til staben på Rosendal Teater og alle våre gode hjelpere!!!
Teaterhuset Avant Garden er historie, leve Rosendal Teater.

Per Ananiassen, teatersjef Rosendal Teater