Historisk dag for scenekunst i Østfold

– For teatret er dette virkelig en merkedag og starten på en utrolig spennende og definerende periode, sier Thomas Østgaard, teatersjef i det nåværende Østfold kulturutvikling, avdeling Scenekunst.  
Prosessen med å skille avdelingen ut som frittstående teater har for alvor skutt fart det siste året, og Østgaard legger til at det har vært stort lokalt engasjement for etableringen av et frittstående teater.

Et teater for hele regionen
Etter behandling i fylkestinget og bystyret i sommer ble det vedtatt at Østfold fylkeskommune og Fredrikstad kommune som stiftere går inn med lik eierandel i aksjeselskapet, mens alle kommuner i Østfold inviteres inn som deleiere. I tillegg til eierne, er staten inne med årlige tilskudd til driften.

– Vi er sikre på at dette blir en meget god løsning. Med resultatene teatret kan vise til de siste årene, blant annet to Heddapriser, er det ingen tvil om at institusjonen nå står sterkt både organisatorisk og kunstnerisk, og at dette vil komme publikum i hele Østfold til gode, sier fylkesordfører Ole Haabeth.

Med base i Fredrikstad vil teatret vil spille over hele regionen, og også fortsette sin satsing på stedspesifikk scenekunst og kunst i offentlig rom.

– Vi gleder oss til å få på plass det nye Østfoldteateret i Fredrikstad. Fredrikstad er både en storby og en spennende kulturby, med massevis av scenekunstproduksjoner. Det er veldig riktig for oss å fortsatt satse på profesjonalitet og kompetansemiljøer innen kulturfeltet her i byen, sier ordfører i Fredrikstad kommune, Jon-Ivar Nygård.

Det nyetablerte selskapet får et kompetansetungt styre:

  • Tom Remlov (styreleder)
  • Anniken Huitfeldt (styremedlem)
  • Anne Enger (styremedlem)
  • Bo Krister Wallström (styremedlem)
  • James Moore (styremedlem, ansattes repr.)
  • Gunnar Thon Lossius (varamedlem)
  • Nina Hareide-Larsen (varamedlem) 
  • Anneli Sollie (varamedlem, ansattes repr.)

Store muligheter
– Det er alltid spennende å være med på å starte opp noe nytt. Jeg opplever i tillegg at det er stor velvilje for denne etableringen. Både teatret og regionen er i stor forandring, og i dette ligger det store muligheter, sier styreleder Tom Remlov.

– Vi vil være et teater som er relevant og banebrytende både på hjemmebane og bortebane, og har ambisiøse planer for tiden framover. Solide eiere og et så erfarent og kompetent styre som det vi nå har fått, styrker definitivt gjennomføringsmulighetene våre, slår teatersjef Østgaard fast.  

En av styrets oppgaver blir å lyse ut teatersjefstillingen, som blir en åremålsstilling. I tiden fremover vil også identitet, navn, logo og nettside utarbeides for det nye teatret, som skal være operativt fra 1. januar 2020. Teatret har allerede programmert flere forestillinger de kommende årene og offisiell lansering vil finne sted i mai 2020. (PRESSEMELDING, 18.10.2019)