Sviket mot tidsskriftene

Kulturrådet anerkjenner hva det krever å opprettholde en kritisk offentlighet. Kulturdepartementet ser en annen vei.

Den norske offentligheten er i endring. Digitaliseringen gjør at mange aviser justerer stoffprofilen. Ikke minst kuttes det i kulturdekningen, og særlig har dette gått utover kritikken. I Norge lages litteratur, film, kunst og musikk som aldri før, men mye av dette blir aldri omtalt i det offentlige ordskiftet. 

Kulturrådet har lagt merke til denne utviklingen, og sett at de redaksjonsmiljøene som holder kritikken i live, er tidsskriftredaksjonene, enten de publiserer på nett eller på papir. Derfor har Kulturrådet utarbeidet en ny tilskuddsordning for tidsskrifter og kritikk med virkning fra 2020. 

I forslaget til statsbudsjett for neste år har regjeringen likevel ikke satt av nye penger til denne støtteordningen. Kulturrådet får ikke de økonomiske forutsetningene de har bedt om – til å styrke kritikkens rolle i offentligheten. Den investeringen som skulle ruste opp tidsskriftene, det kronisk underfinansierte grunnlaget for en levende kritisk offentlighet, står i fare for å utebli. 

Tidsskriftenes situasjon ble ikke utredet av Mediemangfoldsutvalget 2015–2018, og tidsskriftene er heller ikke behandlet i regjeringens mediemelding fra i vår. Kulturdepartementet har altså i flere år arbeidet med å utforme en ny politikk for den norske offentligheten, uten å ta med de publikasjonene der de langvarige diskusjonene foregår, der skribenter trenes opp og interesserte lesere går for å finne substans. Når Kulturrådet lager en egen ordning for å bøte på denne utelatelsen, bevilges det ikke penger.

Trine Skei Grande har blitt møtt med entusiasme av dem hun er satt til å bestemme arbeidsvilkårene for. Hun inntok statsrådposten med å anerkjenne kunst som ytringer – «kulturpolitikk er ytringsfrihetspolitikk,» het det. Vi tilslutter oss påstanden og minner om at ingenting er gratis, heller ikke tekstene tidsskriftene arbeider frem. 

Signert:

Julie Rongved Amundsen, redaktør, Scenekunst.no 

Ingrid Baltzersen, redaktør, Gnist 

Therese Bjørneboe, redaktør, Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift

Ingvild Bræin, redaktør, Barnebokkritkk.no

Knut Aastad Bråten, redaktør, Syn og Segn

Erna Bøyum, ansvarlig redaktør, Blikk

Danby Choi, redaktør, Subjekt

Unn Christensen, redaktør, STEMMER

Inga Moen Danielsen, styreleder, Tekstallianse

Jonas Ekeberg, sjefredaktør, Kunstkritikk

Tore Engelsen Espedal, redaktør, Vagant

Marit K. Lykken Flåtter, ansvarlig redaktør, Artscene Trondheim

Mari Gjengedal, administrasjonssekretær, Røyst

Anne Kristine Haugestad, redaktør, Tekstualitet

Hannah Helseth, redaktør, Nytt Norsk Tidsskrift

Audun Stokke Hole, redaktør, Folkemusikk

Cecilie Tyri Holt, redaktør, Kunsthandverk.no

Maria Horvei, redaktør, Vinduet

Christian Johannes Idskov, redaktør, Vagant

Martine Johansen, redaktør, MELK

Geir Kamsvåg, redaktør, Cinema

Guro Kleveland, redaktør, Ballade.no

Lars Ole Kristiansen, redaktør, Montages

Sandra Lillebø, redaktør, Vagant

Audun Lindholm, ansvarlig redaktør, Vagant

Karsten Meinich, redaktør, Montages

Håvard Melnæs, redaktør, Josimar

Anna Nafstad, redaktør, MELK

Bjørnar Olsen, sjefredaktør, Tidsskrift for Norsk psykologforening

Astrid Renland, redaktør, Albertine

Ingrid Rommetveit, redaktør, Z filmtidsskrift

Hans Rossiné, redaktør, St. Olav katolsk kirkeblad

Kjetil Røed, redaktør, Billedkunst

Merete Røsvik, redaktør, Prosa