Bløtkokt av og med Jennie Bergsli, Veronica Bruce, Alice Slyngstad. Her på Spriten Kunsthall i Skien. Samproduksjon Spriten Kunsthall og Black Box teater 2020. Foto: Jacob Landvik

Looks and Sounds Like Teen Spirit

Ved å nytte sameksistens som motor for det skapande arbeidet blir Bløtkokt ein til tider interessant performance som tangerer både det inderlege og overfladiske.

Veronica Bruce, Jennie Bergsli, Alice Slyngstad og Karoline Bakken Lund har alle jobba i ulike konstellasjonar saman tidlegare, der dei har skapt

Lese mer?
Jeg er abonnent Jeg er ikke abonnent
Logg inn Bli abonnent