Skeleton Woman. Foto: Tale Hendnes

Sakleg samvær

Oslo Internasjonale Teaterfestival 2020 vil bli hugsa for ei tematisk gjennomført programmering med fokus på å synleggjere marginaliserte stemmer. Dessverre – og ironisk nok – vart fleire av desse stemmene tystna av «større krefter», då festivalen vart eitt av mange offer for Korona-pandemien.

Programmet til OITF bestod av forestillingar som tangerte godt og som lot uhøyrte stemmer harmonere saman. Tematikken baserte seg i år på å la

Oslo Internasjonale Teaterfestival, del 2

The Norwegian Opra: The Followers of Ø «To arms! To arms!» – an affirmative Oratory

Gutta: Gutta Gets Connected 

Becker/Langgård: Skeleton Woman

Lese mer?
Jeg er abonnent Jeg er ikke abonnent
Logg inn Bli abonnent