promobildet for «Sløserikommisjonen».

Festspill og spin-offs «under utvikling»

Årets Festspillene i Bergen skal ikke arrangeres på ordinær måte, men det jobbes med alternativer og løsninger for årets program, i følge en pressemelding tidligere denne uken. Selv om det står «Sløserikommisjonen» AVLYST på spilleplanen til festspillene (fib.no), fremholder regissør Morten Traavik at dette gir tid og mulighet til virkelig å ta tak i og løfte frem alle de parallelle diskusjonene som prosjektet har utløst.

Vi har forgjeves forsøkt å få (en formodentlig overarbeidet) festspillsjef Anders Beyer i tale vedrørende alternative løsninger for årets festspillprogram (se pressemelding under). I påvente av svar og mer informasjon, har vi henvendt oss til regissør Morten Traavik, for å høre hvilke planer som foreligger for ett av de mest forhåndsomtalte prosjektene på festivalen, Sløserikommisjonen. Forestillingen er et samarbeid med den omstridte Facebook-profilen Sløseriombudsmannen, og skulle etter planen gått av stabelen i Bergen 20. og 31. mai. Se også intervju med Traavik og medprodusent Sven Åge Birkeland i siste utgave av Norsk Shakespearetidsskrift (lagt ut på nettstedet 10.04.2020). 

– For Sløserikommisjonen betyr dette egentlig bare at vi nå har tid og mulighet til  virkelig ta tak i og løfte frem alle de parallelle diskusjonene som prosjektet har utløst i norsk scenekunstmiljø. Bare responsen så langt er jo muligens verdt en forestilling i seg selv. Jeg blir jo kalt både «wanna-be fascist», «hvit mannlig populist», «rasist» og hele brunmalebøtteballetten, pluss at jeg har mistet både daglig leder og ett av styremedlemmene våre da begge syntes prosjektet ble for etisk problematisk. Så det er tydelig at vi har blottlagt noen nerver her. Vi sikter fortsatt mot en grande finale under neste års Festspill, men mye kan og vil skje før det også, svarer Traavik pr e-mail.

– Men kan eller vil du ikke si noe mer konkret om hva som skjer i nærmeste fremtid? 

– Rent umiddelbart skal jeg fremover gjøre mye det samme som alle andre arbeidsgivere – heldigvis minus permitteringene. Alle fra før engasjerte som vil og kan være med videre på ferden vil få reforhandle kontraktene sine. Jeg tar også opp igjen tråden med dem som hadde lyst, men ikke tid til årets planlagte utgave. Og så trenger vi jo en ny daglig leder og styremedlem da! Ut over det har vi ulike Sløsete spin-offs under utvikling, uten at jeg vil gå i detaljer her og nå. 

– Du sier at det blir en grande finale til neste år, men da må jo saken holdes varm fortløpende? Jeg er redd mange da vil få mistanke om at dette innebærer et nært samarbeid mellom deg og Sløseriombudsmannen  også i forhold til at flere scenekunstprosjekter blir postet på Facebook-siden hans?

– Basert på reaksjonene i både offentlighet og halv-offentlighet så langt er dette en suppe som utmerket godt både kan og vil stå og putre på langkok, mens vi rører litt rundt av og til og krydrer innimellom utover høsten og vinteren. 
Når det gjelder nært samarbeide kan jeg jo bare bekrefte alle mistanker om at jeg og Sløseriombudsmannen samarbeider tett om dette prosjektet, siden han er jo både aktør, innholdsprodusent og med-dramaturg. Jeg er kjent med at det også verserer rykter om at  vi er samme person, noe jeg ikke ser noe poeng i å kommentere på det nåværende tidspunkt. Mistenkeliggjøring og moralsk forargelse er også en del av helheten, akkurat som det var det i mine noe mindre kontroversielle Nord-Koreaprosjekter. 

PRESSEMELDING (07.04.2020):

Planlagte Festspill skrinlegges

Festspillene i Bergen 2020 blir ikke gjennomført på tradisjonell måte, og Festspillene jobber nå mot en alternativ festival.

Styret for Festspillene i Bergen har vedtatt at årets festspill ikke skal arrangeres på ordinær måte. Etter planen skulle Festspillene ha startet onsdag 20. mai. Tirsdag 7. april kom regjeringen med forbud mot alle kultur- og idrettsarrangement frem til 15. juni på grunn av koronaviruset. Samme dag anbefalte Bergen kommune avlysning av vårens festivaler.

– Med bakgrunn i regjeringens forbud og kommunens anbefaling, har styret nå vedtatt at årets festspill må finne en annen form. At årets program er ikke kan gjennomføres som planlagt, er fryktelig leit, men vi må selvsagt også ta vår del av dugnaden. Nå må vi forsøke å se fremover, sier styreleder Thorhild Widvey.

Sammen med andre kulturaktører i Norge jobber Festspillene nå med konkrete planer for en alternativ festival i festspillperioden.

– Vi er mange som hadde gledet oss til konserter og forestillinger på årets festspill, og håpet i det lengste at situasjonen ville snu. Nå gjelder det å legge skuffelsen bak seg, og jobbe frem gode alternativer under gjeldende forutsetninger, sier festspilldirektør Anders Beyer.

Festspillene i sin opprinnelige form er nå avlyst, men det jobbes fortsatt med alternativer og løsninger for arrangementene på årets program.

– Vi er i dialog med artistene på programmet, og prøver å finne løsninger der vi kan. Konserter og forestillinger kan bli utsatt eller finne en annen form, sier festspilldirektøren.

Programmet for de alternative Festspillene er under planlegging, og vil lanseres senere i april. Skiftende forutsetninger kan også bety at det blir programendringer helt inntil arrangementet finner sted. 

Alle som har kjøpt billetter til arrangementer på årets festspill vil bli kontaktet snarest mulig og få pengene refundert. Arbeidet med refusjoner starter rett etter påske. Mer info vil publiseres på fib.no/refusjon.

De første Festspillene i Bergen fant sted i 1953. Det er første gang i historien at et planlagt festspill i Bergen må skrinlegges.

– Men vi kommer tilbake med mer musikk, mer teater, mer dans, mer liv! Inntil da – ta vare på hverandre, sier Beyer.