Koreograf og stipendiat Rosalind Goldberg.

Rørsle og realitet

Stipendiat ved Kunsthøgskulen i Oslo avdeling dans, Rosalind Goldberg, utforskar korleis koreografi fungerer som meiningsgenerator. Vi møtast i cyberspace, der vi samtalar om meiningsgenerering, kropp og korleis det digitale kan fungere som katalysator for ny metodikk, tematikk og tankesett innanfor dans og koreografi.

Jonas ØrenKva betyr det å vere saman og korleis ser vi at dette endrar seg i dag som følge av Covid-19.

Rosalin Goldberg

Har arbeida i litt over eitt år som stipendiat ved Kunsthøgskulen i Oslo, avdeling dans med prosjektet Choreography as a meaning-generating aggregate. Vil antakelegvis disputere i 2023.

Lese mer?
Jeg er abonnent Jeg er ikke abonnent
Logg inn Bli abonnent