Blir de kastet ut på gata? ansatte ved Nationaltheatret med opprop til kulturminister Abid Raja. Foto: Øyvind Eide

Åpent brev til kulturministeren: Hva skjer med Nationaltheatret?

Nationaltheatret skal rehabiliteres. Men hva vil vi kunne tilby publikum – og hvordan kan vi bevare arbeidsplasser i anleggsperioden på over fem år? Nå trenger vi svar, Abid Raja! skriver ansatte i et åpent brev til kulturministeren.

Om et år, høsten 2021, flytter vi som jobber på Nationaltheatret etter planen ut av det ikoniske bygget på Johanne Dybwads plass i Oslo – med et ikke rent lite flyttelass på slep. Teater er praktisk, materielt og komplekst arbeid, som

Relaterte saker

Intervju med påtroppende teatersjef Kristian Seltun om midlertidig hovedscene for Nationaltheatret.

av Therese Bjørneboe, 29.09.2020

http://shakespearetidsskrift.no/2020/09/nationalkatastrofe

krever lang planlegging og ansatte innen svært mange faggrupper. Bygget skal omsider rehabiliteres, etter årelang utsettelse – noe alle vi ansatte er svært glade for. Men vi er også svært bekymret. Anleggsperioden kommer til å vare i fem til seks år, med planlagt oppstart i 2022 – og i løpet av disse årene vil det være umulig å spille teater i hovedhuset. 

Det har nå gått to og et halvt år siden regjeringen ba Kulturdepartementet om å finne en løsning for hvor Nationaltheatret skal være i rehabiliteringsperioden. Lite har skjedd, annet enn at vi før sommerferien i år fikk beskjed om at vi likevel ikke skal til Munchmuseet, et av flere alternative spillesteder teatret har jobbet lenge med å utrede. Nå haster det, Abid Raja. Nå kan verken vi eller publikum vente lenger: Vi trenger å få et svar! 

Det vi vet, er at vi kan fortsette å spille på Torshovteatret og at Kanonhallen på Løren blir en fin biscene. Men en erstatning for Hovedscenen er fremdeles i det blå. Det er kritisk. Nationaltheatret er et hovedsceneteater, og 70 prosent av aktivitet, ressurser og publikum knyttes til Hovedscenen. Hvis Nationaltheatret skal drive uten en midlertidig hovedscene i de kommende årene, vil det føre til en kraftig reduksjon i publikumstilbud, inntekter og antall ansatte ved teatret. Et sted mellom 50 og 80 av teatrets i dag 225 årsverk vil måtte kuttes. I tillegg vil svært mange frilansere i teaterbransjen miste Nationaltheatret som oppdragsgiver. Viktig kompetanse vil gå tapt og fagmiljøene svekkes. Denne utmagringen blir en utfordring når vi skal tilbake til ordinær drift og vise oss på vårt aller beste i nyrenovert hus etter anleggsperioden. Vi vet at et forslag om å sette opp en midlertidig hovedscene, etter modell fra flere europeiske teaterhus, er til behandling i departementet. Dette er et godt forslag, som vi stiller oss bak!

Et samlet kollegium på Nationaltheatret, bestående av over 60 ulike faggrupper, spør deg nå, Abid Raja: Har vi jobb om ett år? Når vil vi kunne begynne å planlegge? Hvordan sikre kunstnerisk utvikling? Over én million store og små publikummere oppsøker Nationaltheatret i en femårsperiode. Hvilket tilbud vil de kunne forvente?  

Vi vil ha deg på banen, Abid. Fortell oss hva som skjer!

Med hilsen

Alle ansatte ved Nationaltheatret

Fagforbundet Teater og Scene (FTS)

Norsk Skuespillerforbund (NSF)

Norsk Tjenestemannslag (NTL)

Creo – forbundet for kunst og kultur