Lockdown i Stockholm

(Stockholm): Teatrar och vissa museer i Stockholm har på grund av rådande pandemi beslutat att hålla stängt fram till och med den 19 november. Operan och biblioteken är fortfarande öppna. Roland Lysell kommenterar.

Folkhälsomyndigheten i Sverige meddelade följande på eftermiddagen den 29 oktober:

”Från och med den 29 oktober uppmanas alla som vistas i Stockholms, Västra Götalands och Östergötlands län att:

1. Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.

2. Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.

3. Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge.”

Dramaten och Stadsteatern har stängt

Stockholms teatrar har dragit olika konsekvenser av detta.  Dramatens VD Maria Groop Russel meddelade att man stängde omedelbart fram till och med den 19 november. Dramatens konstnärlige ledare Mattias Andersson säger till TT: ”Det är dubbelt mörker för Dramaten, konstformen men framför allt för att viruset ökar så mycket igen.” Till Elektra den 1 november hade man redan sålt 300 biljetter – man hade tidigare av regeringen fått löfte att öka antalet sålda platser från 50 just till 300. (Recension: http://shakespearetidsskrift.no/2020/10/att-hamnas-eller-icke red.)

Pressansvarig på Kulturhuset Stadsteatern Sofia Cherif meddelade den 30 oktober att man ”beslutat att ställa in all föreställnings- och programverksamhet som riktar sig till vuxna till och med 19 november. De program i Kulturhuset som redan tidigare planerats för sändning digitalt kommer att genomföras, dock utan publik”. Däremot förblir Kulturhuset barn-, biblioteks- och utställningsverksamhet fortsatt öppen.

Operan håller öppet för begränsad publik (50 personer per föreställning)

Kungliga Operans chef Birgitta Svendén har uttryckt irritation över luddigheten i Folkhälsomyndighetens direktiv och håller fast vid de 50 biljetter per afton man sedan säsongens början haft löfte att sälja. 

Folkoperan och Moderna Museet håller stängt fram till och med den 19 november.

Icke förbjudet att gå på gym

Varken Stockholm, Göteborg eller Malmö stänger badhus och gym, trots att invånarna uppmanas att inte gå dit. Folkhälsomyndighetens chef Anders Tegnell meddelade på Sveriges Radios fråga att myndighetens avsikt ICKE är att förbjuda stockholmarna att gå på gym, utan avsikten är att undvika smitta. Om gym/badhus så medger, kan de hålla öppet såvida besökarna förmår hålla distansen. Folkhälsan har också andra aspekter (behovet av fysisk rörlighet etc.) och det är upp till var och en att bedöma.

Rimliga konsekvenser

En rimlig konsekvens vore väl att något liknande kunde gälla teatrar? Flera, särskilt Operan, har betonat att det rekommenderade avståndet – 1,5 meder mellan varje åhörare – är fullt möjligt att hålla. Det bör betonas att besluten att hålla teatrarna helt stängda är deras egna, icke regeringens eller Folkhälsomyndighetens. Protester liknande dem som Thomas Irmer rapporterar bör således riktas mot teatrarna, icke mot myndigheterna. 

I Berlin är det däremot på förbundskansler Merkels inrådan som senaten beslutat att hålla teatrar stängda från 2 till 30 november. Detsamma gäller andra tyska delstater och Österrike. Inte ens den respit som Merkel givit gavs alltså åt svenska teaterbesökare och biljettförsäljningsanställda som råkat in i en kaotisk situation. (Publisert 30.10.2020. OPpdatert 30.10.2020)