Per Tofte som Peer og Lars Andreas Larssen som Knappestøperen. Bak: Rut Tellefsen som mor Aase. «Peer Gynt» ved Gålåvatnet (årstall ukjent). Foto: privat

PEER GYNT - EN AGNOSTIKER

I dette essayet reflekterer skuespiller Per Tofte omkring en monolog i femte akt av «Peer Gynt», som ikke har fått den oppmerksomheten den fortjener. Tofte bekledte rollen som Peer i oppsetningene ved Gålåvatnet, fra 1989 til 1994.

Peer Gynt er trolig sitert, kommentert, diskutert og oppført mer enn de øvrige av Ibsens skuespill. Men nye tider åpner for nye tolkninger av den velkjente teksten. Selv har jeg lenge vært opptatt av én spesiell del av teksten, en monolog som ser ut til å ha gått upåaktet hen av kommentariatet. Riktignok må jeg reservere meg noe her, for jeg er ikke Ibsen-forsker, – jeg er en skuespiller som har hatt gleden av å fremføre denne teksten over en lengere periode på scenen. Og jeg anser monologen som så betydelig at den bør løftes fram.

Lese mer?
Jeg er abonnent Jeg er ikke abonnent
Logg inn Bli abonnent