To bautaer i norsk dans er gått bort

Jorunn Kirkenær og Gunvor Winge har vært svært betydningsfulle for utviklingen av dansen i Norge og felles for dem begge var deres pedagogiske lidenskap. Gjennom lange karrierer har de utdannet generasjoner av dansekunstnere og dansepedagoger og deres engasjement har brøytet vei for andre. (Nyhetsbrev Danseinformasjonen)

Les om Jorunn Kirkenæs i Danseinformasjonens nyhetsbrev her:

 http://danseinfo.no/66-innhold/5347-jorunn-kirkenaer-har-gatt-bort

Les om Gunvor Winge i avisa Inderøyningen:

https://www.inderoyningen.no/da-dansen-ble-voksen/o/5-119-19248