Bransjen krever avklaring for Nationaltheatret

NTO har 15. januar sendt et brev kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja, hvor vi ber statsråden om en snarlig avklaring for Nationaltheatret når det gjelder behovet for en midlertidig hovedscene. Bransjen slutter samlet opp om teatret i denne saken og er svært urolig for usikkerheten rundt teatrets mulighet for kunstnerisk kontinuitet og videreutvikling i byggeperioden – særlig i hovedsceneformatet. Les hele brevet her:

NTO er glad for at bygningen Nationaltheatret skal rehabiliteres. Bransjefellesskapet er imidlertid svært urolig for usikkerheten rundt teatrets mulighet for kunstnerisk kontinuitet og videreutvikling i byggeperioden – særlig i hovedsceneformatet.

Anleggsperioden kommer til å vare i 5-6 år. Spørsmålet blir da hva som skal skje i den perioden. Europa har mange eldre teaterbygg. Mange har blitt rehabilitert, og mange har da etablert en midlertidig hovedscene for byggeperioden.

Etter at departementet skrinla Munchmuseet som alternativ, vet vi at teatret har lagt frem forslag om å sette opp en enkel, men funksjonell midlertidig sceneløsning. Vi må kunne forutsette at vårt fagdepartement både ser behovet og lander på en akseptabel løsning. I Dagsnytt 18 onsdag 28. oktober 2020 var det lovende at statsråd Abid Raja sa at «de ansatte skal ha forutsigbarhet og de skal kunne ivareta sin kunstneriske kvalitet, både i perioden byggeperioden pågår, men også for ettertiden».

Leser man teatrets ulike utredninger i saken ser man at det kun finnes én løsning som svarer på statsrådens forsikring – en midlertidig hovedscene. Alternativet er dystert. En kraftig reduksjon i drift – noe som vil gå stygt ut over både tilbudet til publikum og Nationaltheatrets organisasjon. Så mange som 80 av teatrets ansatte vil miste jobben.

Målet må være å sikre arbeidsplassene og å kunne tilby publikum opplevelser på arenaer med hovedscenestørrelse uten å fortrenge andre aktører.

Planleggingshorisonten og kompleksiteten i profesjonell teaterdrift tilsier også at en hurtig avklaring er helt nødvendig.

Det er maktpåliggende for NTO å understreke at bransjen slutter samlet opp om Nationaltheatret i denne saken. Det er lang og god tradisjon for samarbeid og samhold i bransjen. Det lønner seg for demokratiet å bygge nytt hus til det Samiske Nasjonalteatret i Kautokeino, og å rehabilitere og bygge ut scenisk kapasitet i hele landet. Og slik bransjen stilte seg solidarisk bak behovet for nytt operabygg i Bjørvika, stiller det seg nå bak behovet for en snarlig avgjørelse av hovedscenesituasjonen for Nationaltheatret.

Logistikken i det norske teaterlandskapet henger nøye sammen, og usikkerheten rundt Nationaltheatrets produksjonskapasitet i interimsperioden påvirker hele feltet. Svekker man produksjonskapasiteten til Nationaltheatret i byggeperioden svekker man norsk scenekunst.

Bygg uten innhold gir liten mening. Kvalitet og utvikling i teaterproduksjon krever kontinuitet.

Tor Lægreid, NTO-styrets nestleder
Morten Gjelten, direktør i NTO

(Publisert 20.01.2021)