Fra Teater Innlandet til Manu

Janne Langaas blir ny teaterjef for Teater Manu.

Janne Langaas (58) er utdannet skuespiller fra Statens teaterhøgskole og har solid ledererfaring, blant annet som teatersjef ved Teater Innlandet. Janne har bred erfaring knyttet til ulike fagpolitiske verv og har et godt kunstnerrikt nettverk. Janne Langaas er hørende og bosatt i Oslo.

–Språk er tett knyttet til følelser, fellesskap og felles historie, og teateret har gjennom sine oppsetninger tatt vare på dette og levert forestillinger på et høyt kunstnerisk nivå på tegnspråk. Scenespråk er identitet, stolthet og tilhørighet, sier Langaas.

Langaas gleder seg til å starte arbeidet med å få lov til å videreutvikle et teater, som allerede har en tydelig posisjon i institusjonsteaterlandskapet med en klart definert hovedmålgruppe, og med et scenespråk som er et særegent utgangspunkt for teaterets forstillinger.

Styret har gjennomført en grundig og omfattende prosess med å tilsette ny teatersjef. Det var et stort antall søkere til stillingen og mange gode kandidater. Styret har vektlagt Langaas sine ambisiøse og konkrete framtidsvisjoner for teatret som vil bidra til en ønsket utvikling av det kunstneriske profilen og bygge organisasjonen for fremtiden.

Styret har gått inn for Janne Langaas som ny teatersjef, da vi ser at hennes bakgrunn, personlighet og lederegenskaper vil komme Teater Manu til gode. Gjennom henne får vi en trygg, tydelig og erfaren teatersjef som vi mener er viktig i arbeidet med å ta teateret enda ett steg videre, skriver styret i sin begrunnelse for ansettelsen.

I rekrutteringsprosessen har Janne Langaas gitt uttrykk for respekt overfor norsk tegnspråk og døvekultur. Hun har også utvist en ydmykhet overfor hennes egen posisjon som hørende og ikke-tegnspråklig leder. Styret opplever også at hun er sterkt motivert til å lære norsk tegnspråk.

(Publisert 29.01.2021)

Janne Langaas vil i løpet av 2021 ha en overlappingsperiode sammen med nåværende teatersjef Mira Zuckermann som går av med pensjon 31.12.21.