Nationaltheatret får hovedscene

Nationaltheatret får innvilget 20 millioner årlig i økt støtte til midlertidig hovedscene under rehabiliteringsperioden. Alternativet ville vært en rasering av teatrets organisasjon.

I går, onsdag 17. februar sa teatersjef Kristian Seltun til undertegnede at han ventet en avklaring fra departementet i løpet av uken. Da hadde det gått fem måneder siden Seltun gikk ut i pressen og varslet om at det virkelig begynte å haste. Teatrets søknad om en økt bevilgning for å opprettholde teaterdriften gjennom rehabiliteringen var ikke besvart, til tross for solid og grundig dokumentasjon for at alternativet ville være en rasering av teatrets organisasjon. 

Men i går kveld kom endelig meldingen om at departementet  vil bruke 20 millioner kroner årlig til midlertidig drift på Nationaltheatret, mens hovedhuset får en nødvendig rehabilitering og modernisering:

 – Vi er lettet og glade for at regjeringen sikrer en midlertidig hovedscene mens Nationaltheatret rehabiliteres. Nå skal vi, i samarbeid med Kulturdepartementet, finne en egnet tomt til et midlertidig teaterbygg, sier teatersjef Kristian Seltun i et nyhetsbrev som ble sendt ut i går kveld. 

De 20 millionene Nationaltheatret har søkt om, i tillegg til ordinær drift, knytter seg både til å lage midlertidige lokaler, og til eventuell leie av tomt. Nationaltheatret har hittil holdt til i et lokale som eies av staten, og har derfor ikke betalt husleie. 

Ironisk nok kom denne nyheten samme dag som Klassekampen skrev at Scenekvelder hadde fått 28 millioner i støtte til å gjennomføre 37 forestillinger på Folketeatret i Oslo. Men at bare to av de 37 forestillingene ble spilt. Det dreide seg om oppsetninger av Chess og Reisen til Julestjernen

Les Nationaltheatrets Nyhetsbrev her: https://www.mynewsdesk.com/no/nationaltheatret/pressreleases/en-gledens-...