Lars Eidinger (t.v.) i Dämonen av Lars Norén. Regi: Thomas Osteremeier. Foto: Thomas Aurin

Schabühne minnes Norén

Blant aktuelle strømmetilbud denne og kommende uke, anbefales Thomas Ostermeiers oppsetning av Dämonen av Lars Norén. Forestillingen hadde premiere i 2010, og blir strømmet fra 5. til 8. februar.

I en uttalelse på Schaubühnes hjemmeside, uttrykker teatret sin sorg over Lars Noréns (1944-2021) bortgang, og minnes ham gjennom å strømme forestillingen Dämonen (Demoner) fra 2010. Stykket hadde tysk urpremiere i regi av Claus Peymann i Bochum i 1984, og ble satt opp på Burgtheater í Wien samme år, i regi av Alfred Kirchner.  Det fikk blandete kritikker, noe som også har vært tilfelle med Thomas Ostermeiers iscenesettelse fra 2010. Men kanskje ikke minst på grunn av Lars Eidingers medvirkning, har det vært en av de hyppigst spilte oppsetningene til Schaubühne gjennom en årrekke (og den står stadig på repertoaret). Eidinger, som særlig er kjent for sine tolkninger av Richard III og Hamlet, gjør også denne forestillingen til noe av et enmannsshow. 

Dämonen er den andre Lars Norén-oppsetningen til Thomas Ostermeier, som innledet sin teatersjefstid med en stort anlagt oppsetning av Personenkreis 3: 1, under medvirkning av et høyt antall skuespillere samt et kor av dansere, som gjennom stilliserte opptrinn brøt opp den kvasi-dokumentariske realismen i stykket. Personenkreis 3:1 ble en viktig forestilling i forhold til å sette det nye Schaubühne på kartet som et teater som satset på ny utenlandsk og samfunnsengasjert dramatikk (Sarah Kane, David Harrower, Mark Ravenhill). Da Thomas Ostermeier iscenesatte Jon Fosses Der Name (Namnet) bidro den politiske profilen til Schaubühne til å skape misvisende forventninger til stykket som et sosialdrama à la Fassbinder, noe Ostermeier også la opp til selv i intervjuer. Men oppsetningene av Norén og Fosse kom til å spille en svært viktig rolle i forhold til den tette kontakten og utvekslingene mellom Schaubühne og ikke minst Nationaltheatret. Der Name og Unter Eis av Falk Richter ble spilt på Samtidsfestivalen, og ikke minst Thomas Ostermeiers Ibsen-oppsetninger hadde en trendsettende betydning for både Ibsenfestivalen og i Ibsen-resepsjonen forøvrig. 

Rent teaterhistorisk, hadde det vært mer spennende om Schaubühne hadde strømmet et opptak av Personenkreis 3:1, for Dämonen gir rimeligvis ikke et tilsvarende tidsbilde, i og med at det dreier seg om en nyere iscenesettelse av et 1980-tallsstykke. Men Lars Eidinger er en god grunn til å se oppsetningen, som strømmes til og med 8. februar kl. 18.00.  https://www.schaubuehne.de/de/start/index.html