Milo Rau. Foto: Phile Deprez

School of Resistance

Som del av prosjektet School of Resitance, utspiller det seg flere live-strømminger fra Akademie der Künste i de kommende dagene. Serien byr også på gjensyn med flere av oppsetningene til den sveitsiske regissøren Milo Rau og International Institute of Political Murder. Den starter med «Die letzten Tage der Ceaucescus» (med engelsk teksting).

Milo Rau’s International Institute of Political Murder (IIPM), NTGENT, Akademie der Künste (kunstakademiet i Berlin) og Schaubühne Berlin presenterer, i samarbeid med Martin E. Segal Theatre Center direktestrømmingen (livestreamen) av School of Resistance: Film and Discussion Series. Kuratert av Martin Valdés-Stauber og Kasia Wojcik.

I søken på strategier for motstand har Milo Rau, det Internasjonale Instituttet for Politisk Drap (IIPM), og NTGent grunnlagt et globalt nettverk «School of Resistance» som en direktestrømmet debattserie i mai 2020. Som en symbolsk institusjon i fremtiden, har den nå kommet til Akademie der Künste i Berlin, som ved å bygge på tidligere prosjekter, undersøker estetisk motstandspraksis. Aktivister og kunstnere skal diskutere kunst som en transformativ og virkelighetsskapende praksis. 

Milo Rau og IIPM har arbeidet med motsetningene i global kapitalisme gjennom installasjoner, teaterstykker, filmer, bøker og politiske inngrep i nesten 15 år. Sammenvevingen av aktivisme og kunst fører til en ekspansjon av kunstneriske strategier, samtidig som den bidrar til å oppløse begrensingene til konseptet kunst. Hvordan kan kunst reagere på krisetilstander? Hvordan kan den bidra til strategier for motstand? Seks filmverk av Milo Rau former utgangspunktet for å svare på spørsmål som disse: Die letzten Tage der Ceausescus (2009/10), Moskvaprosessene (2014), The General Assembly (2017), Kongotribunalet (2017), Orestes i Mosul (2020) og Det Nye Testamentet/ The New Gospel (2020). Ved å gjøre dette, undersøker “School of Resistance” på Akademie der Künste forholdene for global kunstproduksjon og IIPM´s kunststrategier. 

Klikk for å delta på livestreamen: https://www.schaubuehne.de/de/type/livestream—2.html

eller gå til: www.adk.de

Program: 

Onsdag, 24 februar 

17.00 | Film og diskusjon

General Assembly

19.00 | Film og diskusjon

The Last Days of the Ceausescus

Torsdag, 25. februar

17.00| Diskusjon

(Im)possible Art 

19.00 | Film og diskusjon

The Moscow Trials

Fredag, 26. februar 

16.00 | Diskusjon

Aesthetics of Resistance - Part I

17.00 | Diskusjon

Transnational (In)justice

 19.00 | Film og diskusjon

The Congo Tribunal

Lørdag, 27. Februar 

16.00 | Diskusjon

Aesthetics of Resistance - Part II

17.00 | Diskusjon

Can there be global art?

19.00 | Film og diskusjon

Orestes in Mosul

Søndag, 28. februar

16.00 | Diskusjon

Aesthetics of Resistance - Part III

17.00 | Diskusjon

The Revolt of Dignity

19.00 | Film og diskusjon

The New Gospel