Demonstrasjon, arrangert av Die Vielen, Rosa-Luxemburg-Platz, Berlin. Foto: Arne Schmidt

Die Vielen: For de mange, ikke de få

Under Kulturrådets webinar «Hvem tar ansvaret? Seminar og innspillmøte om hets og trakassering i kunstfeltet» den 8. april ga Vegard Vinge og Ida Müller sin taletid til Philine Rinnert og Karoline Zinsser fra det tyske solidariske nettverket. Her er en oppsummering av deres innlegg.

Philine Rinnert, en av nettverkets grunnleggere, åpnet med å introdusere Die Vielen som en veldedig organisasjon som arbeider for et åpent, mangfoldig og demokratisk samfunn. Die Vielen ble grunnlagt i Berlin i valgåret 2017 av uavhengige performative kunstnere på bakgrunn av en markant økning i hets og trakassering fra ytre høyre rettet mot kunstnere og kunstinstitusjoner i Tyskland. Dette var sterkt forbundet med hvordan det høyreekstreme partiet Alternative für Deutschland var på fremmarsj. Rinnert kunne fortelle at det i regioner der AfD hadde fotfeste ble foreslått å kutte pengestøtten til uavhengige kunstnere og stenge kunstinstitusjoner: «Vi så det også som vårt ansvar som kunstnere å stå opp for et åpent, demokratisk og mangfoldig samfunn uten rasisme både i og utenfor arbeidet vårt. Vi måtte komme oss ut av den såkalte kunstboblen.»

Rinnert kunne fortelle at det etter hvert ble flere og flere høyreekstreme demonstrasjoner rundt om i landet, blant annet under Performing Arts Festival i Berlin. «Jeg vet ikke med Norge, men i mange andre europeiske land er disse bevegelsene sterke og har mange forbindelser», sa hun. For å få tillatelse til å organisere motdemonstrasjoner måtte de være del av en forening, og det var slik Die Vielen ble grunnlagt. Det kom fire ganger så mange mennesker på deres første demonstrasjon enn først antatt, og grunnleggerne forsto at det var et stort behov innen kulturfeltet for denne typen nettverk. 

«The Declaration of the Many»

De hørte historier fra overalt i Tyskland om hvordan både enkeltkunstnere og institusjoner mottok hatbrev og bombetrusler. Teaterforestillinger ble stormet av høyreekstreme grupperinger, og Rinnert mente at dette ikke ble rapportert om i pressen. Die Vielen skulle derfor også fungere som et beskyttende nettverk for kunstnere under angrep. Rinnert mente at noe av det viktigste ved Die Vielen var at organisasjonen ble startet av individuelle kunstnere, og at de store institusjonene fulgte etter. Etter hvert fikk de flere store operahus og museer i ryggen. «Jeg tror det var første gang alle disse forskjellige aktørene kom sammen», fortalte hun.

Under deres neste demonstrasjon samlet tusenvis av mennesker seg i gatene, og de begynte å planlegge sin første store kampanje. Denne ble til «The Declaration of the Many» i 2018. Deklarasjonen gjorde rede for Die Vielens verdisyn, og la frem konkrete punkter som underskriverne måtte forplikte seg til, blant annet ved å oppfordre til kritisk dialog rundt høyreekstreme strategier. Deklarasjonen ble lansert under en pressekonferanse i Berlin, og etter hvert fulgte 33 andre tyske og østerrikske byer etter med egne deklarasjoner. I skrivende stund har 466 institusjoner skrevet under «The Berlin Declaration of the Many». Die Vielen har hele tiden forsøkt å gjøre nettverket så mangfoldig som mulig, og Rinnert understreket viktigheten av å ha en tilstedeværelse også i mindre urbane områder: «Det var viktig å ikke bli så store at vi ikke kunne reagere på ting som skjedde lokalt.» 

Hovedmål

Under webinaret til Kulturrådet 8. april, ble deltakerne vist en filmsnutt der kunstnere fra Tyskland og Østerrike leste opp sine deklarasjoner, før Rinnert ga ordet videre til nettverksleder Karoline Zinsser. Hun fortalte nærmere om hvordan nettverket er organisert gjennom regelmessige regionale og internasjonale møter. «Nettverket bygger enn plattform der man kan diskutere både regionale og nasjonale utfordringer, og overføre kunnskap mellom rurale og urbane regioner, forskjellige kunstfelt, mellom institusjoner og uavhengige kunstnere og kunstnerkollektiver og vice versa», fortalte Zinsser. Ifølge henne hadde de jevnlige møtene en positiv innvirkning på medlemmene, som nå inntok de en langt mer forberedt og aktiv posisjon i møte med høyreekstrem hets og trakassering der de selv satte agendaen og la premissene for diskusjon. 

Zinsser presenterte deretter nettverkets to hovedmål: Die Vielen ønsker å «stå opp for fri kunst i alle dens dimensjoner», samt å kjempe mot høyreekstremisme og for et «åpent, demokratisk, tolerant og mangfoldig samfunn.» De forsøker også å få institusjonene og kunstnerne som er involvert i nettverket til å dekonstruere de skadelige strukturene innenfor selve kulturinstitusjonene som fører til diskriminering. 

Nettverket holder for tiden på med to store prosjekter. Det første, «Dialogues about artistic freedom», kom til som en reaksjon på fjorårets angrep på institusjoner og individuelle kunstnere. Die Vielen har publisert en dokumentasjon på over 40 forskjellige angrep mellom 2016-2018, og Zinsser kunne fortelle at dokumentasjonen fremdeles pågår. «Jeg får mail kanskje to ganger i uken fra institusjoner som sier at de blir utsatt for alle mulige angrep –drapstrusler, trusler om å kutte i pengestøtte, søksmål og hatprat. Listen er veldig lang.» 

Ønsker kontakt og utveksling

På grunn av koronaviruset har mengden netthets økt det siste året. Zinsser trakk frem hvordan installasjon «Deutsch mich nicht voll» av kunstneren Naneci Yurdagül ved Schauspiel Frankfurt ble utsatt for utallige angrep på sosiale medier i 2020. Dette handlet ikke om en kritisk diskusjon av kunstverkets kvaliteter, men var et angrep på Schauspiel Frankfurt basert på et høyreekstremt verdensbilde, understreket Zinsser. Teatret fant senere ut at mange av disse angrepene ble delt av regionale undergrupper av AfD. Dette kartleggingsprosjektet omfattet også regelmessige møter mellom forskere, aktivister, forfattere og kunstnere interessert i temaer knyttet til kunstnerisk frihet. Ifølge Zinsser var dette en måte å utveksle kunnskap på, men også et verktøy for at institusjoner og enkeltkunstnere skulle føle seg mindre alene. «De anerkjenner at de ikke er blitt offer for ett enkelt angrep, men at det er del av en systemisk kamp mot kulturen de er en del av.»

Die Vielens andre prosjekt er en kampanje frem mot det tyske valget i september. Nettverket ønsker å arbeide for stemmerett for alle. I dag er 10 millioner mennesker i praksis ekskludert fra å delta i demokratiske prosesser fordi de ikke har tysk pass, selv om de bor og arbeider i Tyskland. Ifølge Zinsser er ikke dette bare med på å svekke demokratiet – det gjør også at nesten fem millioner velgere med rasistiske og nasjonalistiske holdninger får mer innflytelse. 

Mot slutten av innlegget tok Rinnert ordet igjen og oppfordret kunstnere og institusjoner til å ta kontakt med Die Vielen. «Et av våre mål er å få europeiske kontakter, fordi ytre høyre er mye flinkere enn oss til å knytte kontakter i Europa. Vi er veldig interesserte i å knytte kontakter med andre europeiske og ikke-europeiske land. Det er derfor veldig velkomment å holde kontakten.» (Publisert 21.04.2021)