Oslo bys kulturpris til Den Mangfaldige Scenen

Oslo bys kulturpris for 2020 tildeles Den Mangfaldige Scenen ved Liv Hege Skagestad og Camara Lundestad Joof.

Den Mangfaldige Scenen er et barne- og ungdomsteater for unge mellom 6 og 26 år. Teateret tar utgangspunkt i den store og varierte kulturelle rikdommen som unge har med seg, og gir hver enkelt mulighet til å ta i bruk og utvikle sine skapende evner i samarbeid med kunstnere.

Ved etableringen så initiativtakerne at det var få scenetilbud som nådde frem til barn og unge med en bredere kulturell bakgrunn enn den norske, både blant utøvere og i publikum, og at dette førte til store uforløste kunstneriske og menneskelige ressurser. Målet med etableringen var å inkludere flere grupper for å få frem nye kunst- og kulturuttrykk, gi en plattform for fremtidens kunstnere og kulturarbeidere og gjennom forståelse og samarbeid på tvers av kulturer, få nye grupper inn i teatrene og kulturlivet.

Teateret har i dag årlig et tilbud til opptil 300 barn og unge og medlemmene kommer fra alle kulturelle og sosiale miljø i Oslo. De unge er med på kurs og verksted i skoletid, AKS-tid og i kveldsgrupper, og alle kurs ender i oppsettinger av varierende størrelse.

Liv Hege Skagestad (f. 1968) var initiativtaker til Den Mangfaldige Scenen i 2008, og er i dag daglig leder og kunstnerisk leder for teateret. Hun har siden 1992 hatt flere ledende stillinger innen kultur- og miljøforvaltning, og har ved siden 2013 vært stått for etableringen av Nynorskens hus. Hun har også vært arrangør og regissør for en rekke oppsettinger og utviklingsprosjekter.

Camara Lundestad Joof (f. 1988) er forfatter, dramatiker og skuespiller og er i dag husdramatiker ved Nationaltheatret. Hun har siden 2008 vært med å lede og bygge opp Den Mangfaldige Scenen, både som prosjektleder, utøvende kunstner og pedagog. I 2018 fikk hun stor oppmerksomhet for debutboka «Eg snakkar om det heile tida», hvor hun tok for seg rasismen, både den strukturelle og den i hverdagen. Gjennom sitt forfatterskap og bidrag på scener og i samfunnsdebatten har hun gitt stemme til unge i Oslo som kjenner på rasismen hver dag, og gitt dem et verktøy for å møte den.

Den Mangfaldige Scenen ved Liv Hege Skagestad og Camara Lundestad Joof tildeles Oslo bys kulturpris for 2020 for sin langvarige og fremragende innsats på kulturfeltet for barn og unge på tvers av kulturelle og sosiale forskjeller. De tildeles også prisen for å ha bidratt til å gi kunstneriske talenter, som vanligvis ikke ville fått plass på scenen, verktøyene til å utvikle en stemme på Oslos scener.

Oslo bys kunstnerpriser

Oslo bys kunstnerpriser for 2020 tildeles:

Zeshan Shakar

Zeshan Shakar (f. 1982) er forfatter, oppvokst på Stovner. Han debuterte i 2017 med romanen «Tante Ulrikkes vei» om guttene Mo og Jamal som vokser opp i samme blokk i Oslos drabantby. I 2020 utga han oppfølgerromanen «Gul Bok» som tar for seg hovedpersonen Manis klassereise fra en leilighet på Haugenstua, gjennom utdannelse på BI og til jobb i regjeringskvartalet. Han har sammen med Martin Raknerud (Don Martin) også skrevet teaterstykket «Linje 5», som hadde premiere på Det Norske Teatret 2020.

«Tante Ulrikkes vei» ble ved utgivelsen kalt «høstens viktigste roman» og vant Tarjei Vesaas’ debutantpris. Med «Gul bok» trekkes tematikk om klasse, tilhørighet og identitet ett skritt videre. Romanene har gitt mange mennesker i Oslo og Norge en ny innsikt om et område man kun kjenner fra avisene, gjennom universelle historier med gyldighet langt utover Groruddalen.

Zeshan Shakar tildeles Oslo bys kunstnerpris for 2020 for å sette Groruddalen og Oslos drabantbyer på det litterære kartet med romaner om viktige temaer og av høy litterær kvalitet.

Last Train

Last Train er en pub og konsertsted i sentrum av Oslo. Stedet åpnet dørene i 1984 og har siden første konsert for over 30 år siden etablert seg som en av de viktigste møteplassene for Oslos og Skandinavias rock-scene.

En lang liste av band og artister har klatret opp på den intime hjørnescenen som et tidlig skritt på vei mot nasjonalt eller internasjonalt gjennombrudd, og vender gjerne tilbake for å spille der igjen eller for å møte likesinnede.

Last Train er ikke bare en pub og et konsertsted, men en institusjon i Oslos uteliv og et arnested for byens rock-scene. Svært mye har forandret seg i gatene rundt Karl Johan og Universitetsgata de siste 36 årene, men Last Train har holdt stand som Oslos genuine rockebule, uanfektet av moter og trender, kun tro mot musikken.

Last Train tildeles Oslo bys kunstnerpris for 2020 for sin uvurderlige betydning for Oslos musikkliv og sitt konstante og uforanderlige nærvær i Oslo sentrum siden 1984.

Musti

Musti (Ugbad Mustafa Yusuf Noor, f. 2001) er en rapper og sanger, oppvokst på Tøyen. I 2020 slapp hun albumet «Qoyskayga» («Min familie») og EP-en «Mellom Høyblokkene», og medvirket i kortfilmen «Riyo».

Musti er beskrevet som en av Norges mest talentfulle unge artister og har gjort seg bemerket med stødig fortellerstemme og stor musikalitet. Hun var booket inn til en rekke festivaler og konserter i 2020 som måtte avlyses på grunn av nedstengingen, men fjorårets albumutgivelser har likevel befestet stillingen som byens, og ikke minst Tøyens, nye stjerneskudd. I 2021 er hun nominert til Spellemannsprisen innen tre kategorier og ble i 2020 løftet frem som «Ledestjerne under 30» i Dagens Næringsliv.

Hun er en talsperson for bydelen og nærmiljøet sitt på Tøyen og har brukt sin plattform til å sette fokus på unges psykiske helse gjennom kortfilmen «Riyo» og gjennom strømmearrangement på sin Facebook-side i samarbeid med Mental Helse Ungdom.

Musti tildeles Oslo bys kunstnerpris for 2020 for sine albumutgivelser med egenartet musikk, for sitt engasjement for unges psykiske helse og for å bruke sin stemme til å fremsnakke Tøyen, en bydel som ofte beskrives i negative ordelag.

Oslo Soul Children

Oslo Soul Children er et kor startet av Ragnhild Hiis Ånestad i 2001, med barn og tenåringer fra Oslo-området. Koret synger originalskrevet og arrangert musikk innen sjangrene pop, rock, soul, RnB og gospel.

Etter hvert som flere oppdaget Oslo Soul Children gjennom opptredener og utgivelser ble flere menigheter og forsamlinger interessert i å starte lignende kor, og Oslo Soul Children fikk funksjon som pilotkor for konseptet Soul Children. Dette ble den spede start for The International Soul Children Festival som i 2005 hadde 333 deltakere og i 2014 nærmere 1750 deltakere i Oslo Konserthus. I 2015 flyttet festivalen til Oslo Spektrum og samlet 2500 korsangere fra hele Norge, Skandinavia og andre deler av Europa.

Koret er mye brukt i offentlige sammenhenger og sang blant annet på Slottsplassen i forbindelse med kongeparets 80-årsfeiring.

Oslo Soul Children tildeles Oslo bys kunstnerpris for 2020 for å ha gitt inspirasjon og sang- og musikkglede til tusenvis av barn i Norge og globalt, og bidratt til å sette Oslo på korkartet.

Vebjørn og Eimund Sand for «Roseslottet»

«Roseslottet» er en kunstinstallasjon i Holmenkollen som minnes 80-årsdagen for angrepet på Norge i 1940 og 75-årsdagen for frigjøringen i 1945. Vebjørn Sand (f. 1966) er en kunstner som har produsert både figurative og abstrakte malerier, grafikk og stedsbundet installasjonskunst. Eimund Sand (f. 1969) er kunstner og forfatter og jobber særlig med utvikling av geometriske former og skulturer.

Sammen er Vebjørn og Eimund Sand kunstnerisk ansvarlige for prosjektet «Roseslottet», som kombinerer formidling av kunst og historie, fremstilt gjennom over 100 malerier og skulpturer. I tillegg til å være en utendørs besøkspark, som har kunnet holde åpent gjennom hele pandemien og tilby en etterlengtet kulturopplevelse til Oslos befolkning, er det satt opp et omfattende formidlingsprogram med omvisninger og aktiviteter for skoleklasser.

Vebjørn Sand og Eimund Sand tildeles Oslo bys kunstnerpris for 2020 for sitt ambisiøse prosjekt «Roseslottet». «Roseslottet» formidler og levendegjør historien om okkupasjonen av Norge og hedrer demokratiet, rettsstaten og humanismen gjennom malerier, skulpturer, installasjoner og omvisninger.

Vedtatt av forretningsutvalget i Oslo kommune 22. mars 2021