Teatersjef Thorleif Linhave Bamble

Teater Innlandet stenger ikke!

Svar til Fagforbundet fra teatersjef Thorleif Linhave Bamble ved Teater Innlandet.

Vi registrerer at sentrale parter fra Fagforbundet igjen har sterke meninger om hvordan Teater Innlandet bør forholde seg til den pågående streiken. Vi kan lese flere steder at vi etter neste uttak må stenge ned driften. Dette kan vi bestemt avkrefte. Teater Innlandet stenger ikke. Vi opprettholder drift i henhold til vårt mandat og vårt samfunnsoppdrag. Vi blir selvfølgelig sterkt påvirket av at fra fredag er nesten 40% av våre ansatte i streik – noe annet ville ha vært en klar indikasjon for behov for interneffektivisering – men vi vil spille forestillinger og vi vil opprettholde fremgangen i våre produksjoner.

Fagforbundet har ved en rekke anledninger anklaget institusjoner, så også Teater Innlandet, for streikebryteri. Ikke en enste gang har de forfulgt saken videre. Vi noterer oss at Fagforbundet gang på gang retter grove og helt ubegrunnede anklager mot institusjoner. Derfor er det på sin plass med en tydelig presisering. Det er virksomheten som eier arbeidsoppgavene, ikke den enkelte ansatte. Lønn er nettopp en kompensasjon for at den enkelte ansatte utfører oppgaver i henhold til virksomhetens behov. Vi har gjentatte ganger akseptert kapasitetsreduksjonen, men har altså stadig ansatte med arbeidsplikt og ledere i direkte linje som kan overta arbeidsoppgaver. Styringsretten er hverken utvidet, eller innskrenket under streik. Vi vil gjøre vårt for å unngå permitteringer av de som ikke er part i konflikten og våre frilansere.

Tilbake står da et Fagforbund som virker mer opptatt av å sverte seriøse arbeidsplasser, fremfor å fronte sin egen sak. Vi hadde ærlig talt forventet mer av et LO forbund. Vi må kunne tåle å være uenige i sak uten å miste gangsynet.

Noe må åpenbart vike og prioriteres bort. Teater Innlandet har mange spennende pågående prosjekter, både fra et kunstnerisk perspektiv, men også fra et driftsmessig perspektiv. Kunsten vil bli prioritert til siste arbeidstime og vi vil ta opp organisatoriske oppgaver når streiken er over – for en ting er sikkert – alle streiker slutter en gang. Så håper vi, som de streikende, på en snarlig løsning.

(Pressemelding, 30.09.2021)

 

Referanser: 

Klassekampen, 30. september 2021:

https://redir.opoint.com/?key=XiRPrNlpt6anKHAxa9yo

Fremover, 30. september 2021

https://redir.opoint.com/?key=dJRebZT2ZkMmM6IEwbIP