Nationaltheatret risikerer å få alle forestillinger og gjestespill innstilt når streiken trappes opp i neste uke. Foto: Nationaltheatret

Teaterstreiken trappes opp – utmattende stillingskrig eller heltemodig standhaftighet?

I rundt 40 dager har over 800 ansatte innen teater, opera og orkester streiket for en ny pensjonsordning. Fagforeningene Creo, Fagforbundet og NTL ønsker en ny pensjonsordning. Arbeidsgiverforeningen Spekter mener dagens ordning med innskuddspensjon er god nok. Der står saken fastlåst akkurat nå. Og streiken trappes ytterligere opp.

15 kulturscener over hele landet er til nå berørte av streiken. Ringvirkningene påvirker mange. Situasjonen er kompleks. Forestillinger blir avlyste

Hvorfor streikes det?

Se bakgrunnsinfomasjon om streiken og pensjonsordningene nederst på siden

Lese mer?
Jeg er abonnent Jeg er ikke abonnent
Logg inn Bli abonnent