Nora Evensen. Foto: Silje Kolaas

NORA EVENSEN NY TEATERSJEF FOR BRAGETEATRET

Styret for Brageteatret – Regionteater for Buskerud har ansatt teatersjef og regissør Nora Evensen (50) som ny teatersjef fra 1. juni 2023.

Evensen overtar teatersjefstillingen i Brageteatret etter Nils Petter Mørland, som takker for seg etter fem år i sjefsstolen.

Nora Evensen er født i Oslo, men oppvokst i Tromsø. Hun har vært bosatt mange år i Trondheim. Teaterutdannelsen har hun fra Bristol Old Vic Theatre School og NTNU i Trondheim.

Etter å ha debutert som regissør ved Trøndelag Teater i 2000, var hun husregissør ved Hålogaland Teater i tre år. Jobbet deretter som frilanser innenfor og utenfor institusjonsteatre med en lang rekke produksjoner til hun begynte som teatersjef i Turnéteatret i Trøndelag (TiT), tidligere Nord-Trøndelag Teater, i 2015. Hun er der i sitt andre åremål.

Nora Evensen har vært aktiv som scenekunstner i drøye 20 år og er godt kjent i den norske teaterverden. Hun nyter stor respekt og tillit i sitt nåværende arbeidsmiljø.

Det var 23 søkere til stillingen som teatersjef på Brageteatret. Et enstemmig ansettelsesutvalg innstilte Nora Evensen til stillingen, og et samlet styre sluttet seg til dette.

«I tillegg til sin betydelige erfaring og kompetanse som teaterleder, legger styret vekt på at hun kommer fra et teater som i likhet med Brageteatret er et turnéteater. Det har også betydning at hun nylig har vært gjennom en byggeprosess og flytting til nye lokaler i Trøndelag. Hun har altså ferske erfaringer relevante for Brageteatrets planer om ny lokalisering og utvikling av nytt hus,» sier styreleder Jo Vestly.

Brageteatret har en markant barn- og ungdomsprofil. Til dette kommenterer Nora Evensen:

«Jeg ser det som naturlig å jobbe med tilbudet til barn og unge med like stort alvor som når man legger repertoaret for et voksent publikum.»

«Det å treffe unge der de er i livet sitt akkurat nå kan gi sterke opplevelser som sitter i lenge. Vi trenger å speiles for å utvikle oss, og vi trenger de gode historiene som felles opplevelser,» uttaler en engasjert Nora Evensen.

(Pressemelding 15.11.2021)