Teatersjef og leder i Norsk Teaterlederforum, Solrun Toft Iversen.

Støtter vaksinepass

– Jeg er tilhenger av å innføre vaksinepass. Pandemirestriksjonene utgjør en reell trussel for vår tilstand som kultursamfunn, sier Solrun Toft Iversen. Flere teatersjefer vi har snakket med støtter innførsel av vaksinepass, men etterlyser også en vilje til å differensiere mellom ulike arenaer, og advarer skarpt mot følgefeilene ved upresise retningslinjer og sviktende billettsalg.

– Alle ønsker det, alle etterlyser det. Vi har spilt det inn mange ganger, både overfor byrådet i Oslo og til Kulturdepartementet, og fått i svar at det vil blir vurdert, «men ikke ennå», sier teatersjef ved Det

Relaterte saker

Harald Furre: Innfør koronapss, 06.01.2022

http://shakespearetidsskrift.no/2022/01/innfor-koronapass

Mariken Lauvstad: Ved bristepunktet, 04.010.2022 

http://shakespearetidsskrift.no/2022/01/ved-bristepunktet

Norske Teatret, Erik Ulfsby. 

Torsdag publiserte Norsk Shakespearetidsskrift en kronikk av Harald Furre, administrerende direktør ved Kilden, der han tok til orde for å innføre koronapass på teater og kulturarrangement. Da vi kontaktet Ulfsby, var det allerede blitt kjent at regjeringen vurderer differensierte smitteverntiltak når de innkaller til pressekonferanse neste uke. Det er bekreftet fra Helse- og omsorgsdepartementet at vaksinepass vurderes tatt i bruk. 

– Det er visstnok en usikkerhet ved om de kan få det på plass 14. januar, fortsetter Erik Ulfsby. Men de har hatt god tid på seg og vi er veldig klare for å innføre det. Ulfsby viser til at vaksinepass er innført i Sverige, og en rekke andre land. – Neste uke skal jeg reise til Zagreb, der det er tillatt med 200 tilskuere med vaksinepass, og der smittetallene er mye høyere enn her.

Operaregissør Stefan Herheim er bosatt i Berlin og tiltrer som operasjef i Wien i 2023. Han forteller at teatrene i Wien ble gjenåpnet 12. desember – en uke før byens restauranter. Borgermesteren begrunnet dette med at ingen har kunnet påvise betydelig smittespredning på strengt regulerte teatre, konserthus og museum, der alle sitter på angitte plasser eller beveger seg i store, godt ventilerte saler, med masken på. I motsetning til restauranter der masken faller og praten går, og alkoholkonsumet gjør vondt verre. 

Herheim tar samtidig forbehold mot å gi et kompeltt bilde, fordi tiltakene stadig endrer seg, både i Wien og Berlin, hvor det ble innført vaksinesertifikat for flere måneder siden. Det er derfor vanskelig å gi et fullstendig bilde. Han føyer til at det råder både maske- og vaksineplikt på bakscenene. Mens det er full spillefrihet på scenene, så lenge man overholder den såkalte 3G-regelen – Geimpft, Geheilt oder Getestet (vaksinert, friskmeldt eller testet). Samtidig anmodes medvirkende om å redusere sosiale kontakter utenfor arbeidstiden. 

Forholdsmessighet

Erik Ulfsby påpeker at det ved siden av innføring av vaksinepass er på overtid at man differensierer mellom ulike lokaler. 

– Det er greit at man skal spille for 50 på Scene 3, eller Scene 2, for den del. Men man må kunne gi dispensasjon for hovedscenen. Det er manglende vilje til å differensiere mellom de ulike arenaenes egnethet, som jeg har opplevd som ganske provoserende. For det er så utrolig stor forskjell på godt smittevern i et lite lokale og hovedscenen på Det Norske, eller Grieghallen. Ulfsby sammenlikner med dífferensieringsviljen og presisjonsnivået innenfor kommersielle virksomheter: «Denne blomsterbutikken har vært godkjent for 7 personer, denne skobutikken for 21.» Men på kultursiden har det vært flatt, one size fits all, liksom. 

Teatersjef på Nationaltheatret, Kristian Seltun, understreker at teatret er opptatt av å følge de smittevernsreglene som de til enhver tid er pålagt. Men han tilføyer at teatret etter hvert stiller seg spørrende til om de svart inngripende tiltakene er forholdsmessige: 

–Vi registrerer at det  andre land  med høy teateraktivitet, er lov med langt større publikumsgrupper enn det vi kan slippe inn. Hvis vaksinepass kan gi oss samme mulighet, så mener jeg det absolutt må vurderes. Vi savner en god forklaring på hvorfor det er strengere i Norge når effekten ikke er dokumentert og konsekvensene er store:

– Å spille for 50 i en sal som tar over 700 er tungt, og jeg er sikker på at vi kan håndtere større grupper på en fullt ut forsvarlig måte. Derfor håper jeg på lettelser neste uke. Kommer ikke de, forventer jeg en mer detaljert begrunnelse enn den vi så langt har fått.

Restriksjonene er en trusel mot oss som kultursamfunn

På spørsmål om hun ser noen rmotforestillinger mot innføring av vaksinepass, svarer Solrun Toft Iversen i Norsk Teaterlederforum, og teatersjef ved Det Vestnorske Teatret, at på tross av åpenbare demokratiske utfordringer ved å skille mellom publikummere, så er alternativet verre. Det er en sterkt svekket offentlighet og utarming av kreftene som bærer fram felles opplevelser og refleksjoner. 

– Jeg er tilhenger av å innføre vaksinepass. Pandemirestriksjonene utgjør en reell trussel for vår tilstand som kultursamfunn. Alle tiltak som kan gi publikum en sterkere erfaring av trygghet når de oppsøker kunstopplevelser og fellesskap er tiltrengte. Greier vi ikke å gjenerobre egne planleggingshorisonter, kunstnerisk motivasjon og publikum sin tillit vil det på lang sikt  før til et større demokratisk problem enn den forskjellsbehandlingen som koronapass legger opp til. 

 Toft Iversen legger til at tiden er overmoden for legge bak seg «føre var»-strategier, som ikke tar høyde for forskjellen mellom ulike arenaer og arrangement. Det står ikke til troende troande at man ennå ikke kan differensiere for eksempel publikumskapasitet etter fasiliteter.

Stefan Larsson ved Den Nationale Scene bekrefter at man anvender coronapass ved teatrene i Stockholm, men også i Paris, som han besøkte nylig. Det fungerer utmerket, og skaper ro hos publikum. – Men, sier han, spørsmålet er likevel om ikke ideen med coronapass er passé nå, etter Omikron. Ettersom vaksine ikke beskytter mot smitte, men fremfor alt lindrer sykdomsforløpet. En vaksinert kan derfor gå i teatret og  smitte andre. 

Frykter følgevirkningene

Vi tar spørsmålet tilbake til Erik Ulfsby: Hva tror du blir konsekvensene dersom det ikke blir innført vaksinepass? 

– Det er jo utrolig mørkt det hele. En ting er dag-til-dag konsekvensene av at det er lite folk i salen. Men den virkelige konsekvensen består jo i det manglende salget framover. Det kommer til å ta vinter og vår før det sitter 750 mennesker der. Det er fryktelig få som har kjøpt billetter fram i tid, og det er kjempeviktig for oss å få over til myndighetene at om vi skal kunne by på et rikt og raust repertoar framover, som vi mener vi mener kulturlivet må for å være en faktor i samfunnet igjen, så må det være en kompensasjon som ikke begrenser seg til de dagene vi har hatt restriksjoner, men som tar høyde for at det kommer til å ta tid å få besøkstallene og inntektene tilbake. Jeg er mest redd for følgefeilene inn i høstsesongen og 2023. Hele gruppesalget er for eksempel borte. Alle grupper sier at denne våren kan vi bare glemme. 

– Det må egentlig en gjenoppbygging av kulturlivet til. Både i forhold til samfunnskraft og økonomi. Det føles som om det har ligget i dvale.

Uroen deles av Stefan Herheim, som forteller at motstanden mot offentlige kulturmidler har vokst i Østerrike under pandemien. Han tror likevel at flertallet forstår at det er en sammenheng mellom et levende kulturliv og samfunnets beredskap til å beskytte de svake, slik man har sett det gjennom lockdown. Dessuten vet man at hver subsidierte euro kommer tredobbelt tilbake gennom de mange næringene som lever av kulturtilbudet, fastslår Herheim.  (Publisert 07.01.2022)

Tillegg om gjeldende regler i Tyskland og Østerrike.

Man skjelner mellom tre ulike nivåer:

3G = Geimpft (vaksinert) oder Genesen (friskmeldt) oder Gestestet (testet)

2G = Geimpft oder Genesen

2G+ = Geimpft oder Genesen + alle Getestet

Det har vært 2G i Berlin i hele høst, i Wien fra 12. desember (fra kl. 23.00!)

Etter jul ble det 2G+ over alt. 

Noen hus kjører «sjakkbrett» (annenhver plass eller mindre lagt ut til salg). Andre legger ut alle plasser til salg. Hvis man får solgt max. 50% går man over til sjakkbrett for å heve «die Auslastung».

(Oppdatert, 09.01..2022, med takk til Stefan Herheim, red. anm.)