Aslak Heika Hætta Bjørn har skrevet Årets kritikk

Årets kritikk 2021/2022 er Aslak Heika Hætta Bjørn: «Svaret er land», publisert på Scenekunst.no 4. februar 2022. Det er en kritikk av det samiske verket Vastadus Eana - The Answer is Land, som hadde premiere under Festspillene i Nord-Norge i fjor.

For dette mottar Hætta Bjørn et reisestipend på kr 15 000. Vinneren ble annonsert under Festspillene i Bergen i går, torsdag 26. mai.

Utdelingen av Årets kritikk arrangeres av Norsk kritikerlag i samarbeid med Festspillene i Bergen, som bekoster stipendet, og Norsk teater- og orkesterforening, som bekoster juryutgiftene. Juryen er utpekt av arbeidsutvalget i Kritikerlagets seksjon for teater, musikk og dans, samt ett medlem foreslått av Festspillene og ett medlem foreslått av NTO.

Juryens begrunnelse: 

Prisen for Årets Kritikk 2021/2022 går til «Svaret er land», skrevet av Aslak Heika Hætta Bjørn. Kritikken, som ble publisert 04.02.2022 på Scenekunst.no, utmerker seg med sin særdeles kunnskapsrike inngang til det sjangeroverskridende samiske verket Vastadus Eana - The Answer is Land. Verket, som er utarbeidet av koreograf Elle Sofe Sara i samarbeid med medvirkende samiske kunstnere, hadde premiere under Festspillene i Nord-Norge i 2021.

 «Svaret er land» er en utvidende kritikk som åpner opp den sjangeroverskridende forestillingen for lesere uten samisk tilknytning eller særlig kjennskap til samisk kultur. Bjørn demonstrerer betydningen av egenerfaring og dybdekunnskap som relevant kompetanse for nyansert kunstkritikk. Verket kontekstualiseres på en måte som gir leseren økt innsikt i hvordan forestillingens sceniske, rytmiske og koreografiske virkemidler er tett forbundet med samisk kulturarv. 

I tillegg gir kritikken leseren en bedre forståelse av det politiske bakteppet for forestillingen, nemlig utfordringene i de samiske områdene i dag. Med et billedrikt og presist språk bringer Hætta Bjørn oss nær ikke bare reindriften og vidda, men også selve forestillingens særpregede og sjangeroverskridende formspråk. 

Teksten favner finstemt de sanselige fornemmelsene forestillingen skaper, og hvordan verket etablerer en fellesskapsfølelse mellom utøvere og publikum. Årets jury har vektlagt å løfte frem en tekst som er produsert under den jevne kritikerens arbeidsbetingelser. 

Hætta Bjørns kritikk fremstår dessuten særlig aktuell i en tid der samisk kunst opplever styrket anerkjennelse, ikke bare her i Norge, men også internasjonalt – hvor for eksempel nettopp Vástadus Eana turnerer flere kontinenter. 

Aslak Heika Hætta Bjørn: «Svaret er land», publisert på scenekunst.no 4.2.2022

https://www.scenekunst.no/sak/svaret-er-land/

Juryen har bestått av:

Mariken Lauvstad (juryleder), scenekunstkritiker i Morgenbladet 

Grace Tabea Tenga, scenekunstkritiker i Klassekampen og utøvende danser. 

Knut Ove Arntzen, kritiker og professor i teatervitenskap, utnevnt av Festspillene i Bergen

Valborg Frøysnes, skuespiller, skribent og teatersjef ved Kilden teater, utnevnt av NTO 

Hilde Halvorsrød, musikkritiker, fjorårets vinner.

(Pressemelding Festspillene i Bergen, 27.05.2022)