Havet tar det det ikke gir, av Sumaja Jirde Ali. Bergen Dramatikkfestival og DNS 2022. Foto: Synne Bønes

Ambisiøst, aktivistisk og poetisk

Et mangfoldig scenetekstlig uttrykk preget Bergen Dramatikkfestival.

Årets utgave av Bergen Dramatikkfestival hadde et ambisiøst og variert program. Det var en stor spennvidde i tekstenes tematikk og uttryksform. Allikevel er det mulig å se enkelte trender i tekstmaterialet. De færreste benyttet seg av en tradisjonell dialog, men heller av en åpen dramaturgi. Flere av tekstene kunne kan ses som dramatiske dikt, og tematisk var det mest fremtredende trekket en aktivistisk holdning hos mange av dramatikerne. 

Teateraktivisme

Lese mer?
Jeg er abonnent Jeg er ikke abonnent
Logg inn Bli abonnent