The Look, regi: Trine Falch, av Susie Wang, samproduksjon med Nationaltheatret 2022. Foto: Simen Ulvestad

Susie Wang: Forskjellen mellom ett og to år i spareblussmodus er lik den mellom bagatell og katastrofe

– Det lages for tida mer og bedre scenekunst i Norge enn noensinne, både på institusjonen og i det frie feltet. De sosiale og økonomiske forholdene er imidlertid som natt og dag. Tida er overmoden for en kulturpolitikk som anerkjenner det frie feltet som en blivende del av norsk scenekunst, sier Trine Falch i Susie Wang.

Årets søknadsrunde i Kulturrådet viste at bare seks scenekunstkompanier (hvorav 4 på dans) fikk tilsagn innenfor Kunstnerskapsordningen for flerårig støtte En ordning som er har til hensikt å gi kompaniene på det frie scenekunstfeltet i Norge større forutsigbarhet og økonomisk trygghet. Flere av de som fikk avslag hører til landets mest anerkjente scenekunstnere, og har blitt stadig viktigere samarbeidspartnere for institusjonsteatrene. Vi har snakket med Transiteatret-Bergen, ved daglig leder Tor Christian

Lese mer?
Jeg er abonnent Jeg er ikke abonnent
Logg inn Bli abonnent