Some Girls Don’t Turn, koreografi: Emma Portner. Nasjonalballetten 2023. Foto: Erik Berg 

Frå neo til emo

Trippelførestillinga Portner / Kylián / Balanchine eksemplifiserer utviklinga av den klassiske balletten gjennom tre generasjonar koreografar, og viser korleis kunstforma har gått frå neo-ballett til å bli eit satt rørslespråk i samtida.

Samansetjinga av verk i denne tippelførestillinga er interessant av fleire grunnar. Ho er pedagogisk fordi dei saman

Portner / Kylián / Balanchine

Divertimento nr. 15 

Lese mer?
Jeg er abonnent Jeg er ikke abonnent
Logg inn Bli abonnent