Torshovteatret har vært Nationaltheatrets bydelsscene i 46 år. Her med bannere for suksess-musikalen «Verdiløse menn», med premiere 2008 og gjenopptagelse 2018

Torshovteatret kan bli lagt ned – jus-ekspert mener to i styret er inhabile

Nationaltheatret skal velge mellom Torshovteatret og Kanonhallen på Løren som bydelsscene. Kanonhallen er deleid av Olav H. Selvaag som sitter i styret på Nationaltheatret. Styrelederen der sitter også i styret i Selvaag Bolig AS. De er begge inhabile i saken mener habilitetsekspert.

Etter snart 50 års drift kan det gå mot slutten for det tradisjonsrike Torshovteatret. Teatret som ble etablert som en bydelsscene for Nationaltheatret i 1977, skal nå vurderes opp mot den nylig innleide Kanonhallen.

Nationaltheatret har en scene for mye for tiden. Derfor haster det med å slutte å spille enten på Torshov eller Løren. Amfiscenen har vært stengt fordi oppussingen av hele huset skulle vært i gang. Nå er det bestemt at virksomheten blir i hovedhuset inntil videre og Amfiscenen skal tas i bruk igjen. 

– Jeg mener det vil være et stort tap

Styret og ledelsen skal bruke tiden frem til sommeren på å utrede om det er Løren eller Torshov som skal være fast spillested utenfor sentrum. 

Torshovteatret ble etablert som en bydelsscene av en gjeng skuespillere fra Nationaltheatret og har spilt forestillinger, delvis med stor suksess i 46 år. Styrerepresentant for de ansatte på Nationaltheatret, skuespilleren Lena Kristin Ellingsen, har følgende kommentar til at Torshovteatret kanskje kan bli nedlagt.

  – Jeg mener det vil være et stort tap for Nationaltheatret og dets publikum og gjør det jeg kan som styremedlem for at det ikke skal skje, sier Lena Kristin Ellingsen.

Skal utrede frem til sommeren

Norsk Shakespearetidsskrift kjenner til at skuespillerne er sterkt imot Kanonhallen som spillested. Skuespillerne vil nødig kommentere dette, men det er et faktum at bygget er delvis eid av Olav H. Selvaag som sitter i styret på Nationaltheatret. Styrelederen på Nationaltheatret Gisele Marchand, sitter også i styret i Selvaag Bolig der Olav H. Selvaag er styreleder. Selvaag har bygget ut boligene på Løren og har fremdeles eierinteresser i området og har nye byggeprosjekter på gang. 

Skuespillerne reagerer både på selve utredningen og det at Kanonhallen i første omgang prioriteres. Skuespillerne forstår ikke hvorfor styret skal bruke tid og penger på å utrede dette.

Kanonhallen ble leid inn som et midlertidig spillested i 2021 da teatret trodde at man skulle stenge teatret for oppussing. Kontrakten på Kanonhallen går ut i 2024.

Skuespillerne sier at Kanonhallen er altfor stor og for lite intim. Mens Torshovteatret er et særegent og godt teater-rom, som har vært en vellykket bydelsscene gjennom snart femti år og som har utviklet flere store suksesser. 

Vi vurderer fortsatt også Kanonhallen


Kristian Seltun. Foto: Øyvind Eide

Teatersjef Kristian Seltun sier at det ikke foreligger noen planer om å legge ned Torshovteatret. Teatret er utleid tre måneder til høsten. Fra 2024 er det fullt program på scenen på Torshov igjen, ifølge teatersjefen.

– Vi vurderer fortsatt også Kanonhallen, vi vurderer alle mulige scenarier. Kanonhallen er et provisorium, men vi gjør en vurdering der de to scenene blir satt opp mot hverandre.

Trenger dere Kanonhallen når dere får tilbake Amfiscenen fra 2024?

– Nei, vi har en scene for mye. Men for å kunne ha en ordentlig diskusjon må vi vurdere blant annet hvor det er best økonomi. Vi må ha alle fakta på bordet. Jeg har ikke svarene på dette. 

Så lenge dere har en scene for mye, ser det jo ut som og Torshovteatret er den scenen som kan «tape kampen»?

– For kanskje å beholde både Kanonhallen og Torshov, må vi sette alle muligheter opp mot hverandre. Det finnes dem som vil beholde Kanonhallen. Det er en ny scene i byen og den har blitt godt mottatt. Samtidig er den ganske dyr i drift og er teknisk krevende med publikum på begge sider. Det gir oss mange begrensninger.

Hva syns du som teatersjef om Kanonhallen?

– Jeg deler skuespillernes syn om at det ikke er en funksjonell teknisk scene.

Hva er argumentene mot scenen på Torshov?

– Den mangler universell utforming; man får ikke inn folk i rullestol.

Er det heldig at eieren av Kanonhallen sitter i Nationaltheatrets styre og at styrelederen har bånd til Selvaag-sfæren?

– Selvaag forlater rommet så snart det er snakk om Kanonhallen. Når det gjelder habilitet regnes styrelederen som habil. Jeg vet at hun ble vurdert av departementet i sin tid.

Er det styret eller departementet som presser på for at det skal gjøres en vurdering av de to scenene?

– Nei, dette har jeg satt i gang selv, nettopp fordi jeg vil ha svar på ting, sier Kristian Seltun.

Averterer med Nationaltheatret og Kanonhallen

Selvaag Bolig har bygget ut store deler av Løren og holder fortsatt på med utbygging. I dag har også selskapet næringsinteresser der. Selvaag eier tre parkeringsselskaper og tre næringsselskaper, blant annet Løren Torg Næring. For tiden planlegger selskapet enda et boligbygg på Løren og i prospektet som nå ligger på nettet, averterer selskapet nettopp med nærheten til Kanonhallen der Nationaltheatret spiller. I prospektet for 348 nye leiligheter står følgende: 

«Nationaltheatret har funnet et hjem i den ærverdige Kanonhallen, og her fins det spennende butikker og spisesteder», står det blant annet i prospektet og i annonsen som nå ligger ute, blant annet på Facebook.

Selvaag mener styrelederen er uavhengig


Avdukning med Jonas Gahr Støre (t.v.) foran Kanonhallen. Selvaag vil gjøre skulpturparken på Løren til en internasjonal attraksjon, iflg. billedteksten fra NTB, 2008. Foto: NTB

 

Nationaltheatrets styreleder Gisele Marchand hadde ikke anledning til å gi en kommentar til denne saken da vi spurte henne. Olav H. Selvaag sier at han alltid erklærer seg inhabil når Kanonhallen står på sakskartet:

– Jeg erklærer meg alltid inhabil når Kanonhallen er oppe til behandling i styret, og har egentlig ingen kommentarer ut over det, sier Olav H. Selvaag. 

Kan du egentlig sitte i styret når du eier den eneste innleide scenen utenfor teatret? 

– Jeg kan sitte i styret når jeg ikke er med på behandlingen av det som har med Kanonhallen å gjøre.

Styrelederen Gisele Marchand sitter i styret for Selvaag Bolig ASA der du er styreleder og hun eier aksjer i selskapet. Er det betenkelig at to fra Selvaag-sfæren sitter i styret på National når Kanonhallen versus Torshovteatret nå skal vurderes?

– Gisele Marchand har ingen annen relasjon enn at hun sitter i styret for det børsnoterte Selvaag Bolig ASA. Det er Selvaag Eiendom AS som eier Kanonhallen, et privat og familie-eid selskap. Sånn sett er hun et uavhengig styremedlem. 

Kanonhallen er en midlertidig scene innleid på grunn av at Amfiscenen har vært stengt. Hvorfor skal dere i det hele tatt vurdere hvilke av de to scenene som skal beholdes, når leiekontrakten med Kanonhallen går ut i 2024 og Amfiscenen skal tas i bruk igjen?

– Det må du snakke med teatersjefen og administrerende direktør om. 

Eksperten sier både styreleder og Selvaag er inhabile

Jan Fridthjof Bernt, jusprofessor og en av landets fremste eksperter på habilitet, sier at både Olav H. Selvaag og styrelederen Gisele Marchand er inhabile. 

–Nationaltheatret er organisert som et heleid statlig aksjeselskap. Det betyr at det som alminnelig utgangspunkt ikke går inn under bestemmelsene i Forvaltningsloven om saksbehandling i offentlige organer. Men når det er tale om en statlig eid offentlig kulturinstitusjon som i hovedsak er finansiert over statsbudsjettet, er det ganske klart at man likevel må følge de generelle reglene om inhabilitet i denne loven.

– Inhabiliteten for disse to må vurderes ut fra bestemmelsen i Forvaltningsloven § 6 andre avsnitt. Avgjørende er her om den tilknytning de begge har til Selvaag-konsernet må anses som «særegne forhold (…) som er egnet til å svekke tilliten til hans (eller hennes) upartiskhet».

– Det skal altså treffes et vedtak om valg mellom to alternative spillesteder, hvor det ene er eid av et privat aksjeselskap som inngår i Selvaag-gruppen. Jeg vil da anta at det må være rimelig klart at Olav H. Selvaag er inhabil i denne saken. Det opplyses at han er en av eierne i selskapet som er aktuell som utleier av en scene, men ikke hvor stor denne eierposisjonen, og da må hans økonomiske og personlige tilknytning til eierselskapet medføre at han er inhabil til å medvirke ved behandlingen av den aktuelle saken.

– Departementet må påse at reglene blir fulgt

– Jeg vil også mene at Marchands tilknytning til Selvaag-konsernet, som styremedlem i et annet selskap i dette konsernet, må gjøre henne inhabil i denne saken, ut fra den samme bestemmelsen. 

– Hvis det er usikkerhet om dette, er det departementets oppgave å vurdere spørsmålet, og påse at inhabilitetsreglene blir fulgt ved Nationaltheatrets saksbehandling, og om disse ikke blir fulgt, å gripe inn og be om ny vurdering i et styre satt uten inhabile medlemmer.

(Publisert 30.03.2023, oppdatert kl 10.55)