Ole Johan Skjelbred. Foto: Øyvind Eide

Det er et problem at ikke flere dramaturgstillinger følger teatersjefenes åremål.

Ole Johan Skjelbred, skuespiller og regissør

1

Hva er dramaturgens rolle, og hva er det som gjør en dramaturg god? 

Dramaturgen er med på teaterprosessen hele veien, fra innledende samtaler med regissør, til manusarbeid, prøveromsarbeid – og er gjerne den fra teateret som følger en forestilling utover i spilleperioden. Dramaturgen arbeider med oversettere og dramatikere, og bør selvfølgelig ha stor kunnskap om dramatikk, mytologi, kunst og samfunn.

En god dramaturg bør ha kunstnerisk integritet, tålmodighet og menneskekunnskap.

2

Hvorfor tror du dramaturgen har fått en så mye mer sentral posisjon i scenekunsten (inklusive dans) de siste årene? 

Innenfor dans har tekst fått større plass, og dermed øker jo behovet for tekst-kompetanse. I teateret er det kanskje motsatt: vi har gått mot et mer billeddrevet teater enn for noen tiår siden, og når regi-rollen nå har mindre litterær tilnærming blir det kanskje mer plass til dramaturgen i kollektivet?

2 b)

 Dramaturger inntar også i økende grad teatersjefsrollen? 

Ja, flott! 

3

Er dramaturgene (i ferd med å bli) et slags scenekunstens motstykke til kuratorene innenfor billedkunsten? 

Ser i så fall ikke helt faren med det. Dramaturgen er en viktig del av scenekunsten.

4

På de fleste institusjonsteatre tilhører dramaturgen/ dramaturgiatet teaterledelsen. De er fast ansatt (og er med på å legge repertoarene), mens regissører (og andre kunstnergrupper) er frilansere. I andre land/ en del sammenhenger er det derimot slik at dramaturgene følger regissørene/ det kunstneriske teamet. Hva tenker du om disse «modellene», og hvordan de preger eller kan påvirke arbeidsprosessene?

Dramaturgen er ideelt sett en som evner å artikulere kunstneriske og samfunnsmessige spørsmål og dermed være sentral i å definere et kunstnerisk prosjekt – og de kunstneriske prosjektene defineres av teatersjefsperiodene. Med fastansatte dramaturger er det teatersjefene som må tilpasse seg dramaturgene, og det er et uheldig utgangspunkt for å få til et kunstnerisk prosjekt. Det er et problem at ikke flere dramaturgstillinger følger teatersjefenes åremål.

 

Finnes i utgave::