Ny forbundsleder i Norsk Skuespiller-forbund

Per Emil Grimstad er valgt til ny forbundsleder i Norsk Skuespillerforbund. Knut Alfsen takker av etter 8 år.

Under generalforsamlingen i Norsk Skuespillerforbund søndag 14. mai, ble Per Emil Grimstad valgt til ny forbundsleder. Han tar over etter Knut Alfsen, som har ledet Norsk Skuespillerforbund de siste 8 årene. Knut har hatt et stort hjerte for forbundet, og har kjempet viktige kamper for medlemmene.

Som ny leder er Per Emil opptatt av å samle og styrke forbundet. Han ser nødvendigheten av et sterkt forbund i møte med utfordringer bransjen står ovenfor. 

Per Emil har studert teaterproduksjon og skuespillerfag ved Høgskolen i Nord-Trøndelag. Han har også studert kulturledelse ved Norges musikkhøyskole, og har innehatt flere tillitsverv i tillegg til å være utøvende skuespiller. Inn i rollen som forbundsleder tar han med seg en forståelse av de mange aspektene ved yrket. Han har selv arbeidet både som fast ansatt og som frilans, han har også regissert ved flere teater.

Som forbundsleder kommer Per Emil til å lede det faglige og politiske arbeidet i NSF, og representere forbundet i kontakt med både departement og politiske miljø. Han og resten av styret vil også holde løpende kontakt med forbundets kretser og øvrige organer, gjennom møter, nyhetsbrev og digitale plattformer. Det er også hans oppgave å påse at vedtak i generalforsamlingen og styre blir fulgt opp.

 

(Pressemleidng 16.05.2023)