Til Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen, v/ Dekan Camilla Brautaset,

Tirsdag 9. mai er det møte i Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultetet der bemanningsplanen skal vedtas. Fagfeltet nasjonalt står samlet kritisk til planene om reduksjon av vitenskapelig ansatte ved studiet Teatervitenskap ved UiB. Landets eneste studium av klassisk teatervitenskap. Åpent brev fra Milan Persdotter Persson

Jeg sender denne e-posten med stor bekymring angående forslaget om å svekke studiet i Teatervitenskap ved universitetet i Bergen. Det er svært bekymringsfullt at det nå, i 2023, ligger an til å skje det samme ved universitetet i Bergen som skjedde da Teatervitenskap ble nedlagt ved universitetet i Oslo. Som du sikkert vet, har det nasjonale fagmiljøet reagert sterkt på dette, og mener at en nedleggelse vil få alvorlige konsekvenser for å opprettholde et fagtilbud i landet. 

Teatervitenskap ved UiB har i over 50 år vært en uvurderlig bastion for studier av klassisk teatervitenskap i Norge. Det som gjør faget unikt ved universitetet i Bergen, er dets fokus på norsk teaterhistorie, dramaturgi og samarbeid med de profesjonelle teatrene. Med denne klassiske tilnærmingen til faget, står nå Bergen alene igjen med ansvaret for å opprettholde dette verdifulle fagtilbudet, og det gjør det enda mer kritisk å svekke det.

Jeg vil på det sterkeste oppfordre Fakultetsstyret til å revurdere bemanningsplanen når det kommer til Teatervitenskap ved universitetet i Bergen. Å redusere antallet ansatte vil ha negative konsekvenser for både akademia nasjonalt og Bergen som et breddeuniversitet.

Som vedlegg til denne e-posten legger jeg ved underskriftskampanjen som ble startet 18. mars 2023 og som i skrivende stund har fått støtte fra 2003 underskrifter. Dette viser hvor viktig faget er for mange, og hvor stor betydning det har for både studenter, forskere og samfunnet generelt.

Jeg vil gjerne takke deg på forhånd for din oppmerksomhet i denne saken og ser frem til en positiv respons fra Fakultetsstyret.

Milan Persdotter Persson, Cornerteatret, Bergen

Underskriftskampanje Bevar teatervitenskap, se:

https://www.opprop.net/bevar_teatervitenskap?fbclid­IwAR3Xh64XyNJ7Qozg7...