«Standhaftige folk - Spor Gamvik», Visjoner Teater 2023. Foto: Synnøve Vassvik

«Standhaftige folk - Spor Gamvik» urpremiere i Gamvik 29. juli

Visjoner Teater (Juni Dahrs kompani) nye scenekunstprosjekt har urpremiere under kulturdugnad Gamvik 29. juli 2023. Dette blir del to av Visjoner Teaters arktiske prosjekter (Arctic Movements) der vi undersøker og reflekterer over forholdet mellom menneske og natur og arktiske levekår og prøver å se dette i perspektiv til vår tids klimautfordringer og globale naturødeleggelser.


Foto: Marianne Roland

Vi har arbeidet spesifikt ut fra fiskeværet Gamvik helt nord på Finnmarkskysten ut mot Barentshavet og vi prøver å gi en stemme til dette fiskeværet. Vi har hentet materiale og inspirasjon fra stedet musikalsk, geografisk, scenografisk, visuelt og tekstlig. 

«Standhaftige folk - Spor Gamvik» har blitt utviklet gjennom ulike workshops og arbeidsbolker i Finland og Norge i løpet av 2022 og 2023. Vi skaper og produserer forestillingen i Gamvik i løpet av juli 2023. Kulturdugnad Gamvik 2023 åpner med «Standhaftige folk - Spor Gamvik». 

«Standhaftige folk – Spor Gamvik» blir en iscenesettelse, en installasjon, en vandring, en performance og en konsert om Gamvik, om de som har bodd der, om evakueringen og krigen, om sporene de har etterlatt. Spor i landskap, ruiner, betong, kjellere, avisartikler, dikt, klær, og spor i menneskers minner. 

Oppmøte er ved Gamvik kirke, gamle kirkegård 29. juli kl. 17.00. Sammen går vi over Varen hvor du får oppleve dramatiske øyeblikk fra Gamviks krigshistorie med skuespillerne Juni Dahr og Håkon Vassvik. Vi fortsetter til Elvegård hvor landskapsinstallasjonen «Standhaftige folk» av Reijo Kela, med 100 menneskelignende figurer har blitt montert sammen med folk i Gamvik. Her er også en lydinstallasjon av Per Oddvar Johansen. Vi avrunder på Slettnes fyr med servering av god mat fra kl. 19.00 og konsertforestilling med Juni Dahr og jazzmusikerne Tore Brunborg og Per Oddvar Johansen kl. 20.00.

Hvorfor Gamvik?  

Med Gamvik som utgangspunkt har vi kunnet utforske samspillet mellom natur, folk og kunst. Arktis er et sårbart og politisk viktig område. Gjennom vår stedsspesifikke tilnærming og arbeidsmetode lytter vi oss inn i stedene vi oppsøker for å skape et verk. Vi gjøre grundig forarbeid og undersøkelser av stedets fortellinger, historie, geografi og topografi. 


Foto: Marianne Roland

Vi ønsker at Visjoner Teaters arktiske prosjekter skal snakke til vår tid og skape et bakteppe av parallelle historier som gjør temaene om overlevelse tydeligere og gir relevans hos folk i dag. I dag opplever vi stadig utslag av klimaendringene som tørke, flom, sterk vind, styrtregn og nedsmelting. Den nordlige halvkule er svært utsatt.

Naturen omkring Gamvik og Slettnes fyr skaper de ytre rammene for prosjektet og åpner nye innfallsvinkler for oss. Det ruvende fyret Slettnes er en viktig metafor og inspirasjon for det kunstneriske og praktiske arbeidet med produksjonen. Fyret står som en ensom varsler, ut mot havet, i evigheten, lysene blinker og har sitt eget rytmiske språk som tolkes av sjøfolk og alle som ferdes ute i denne tilsynelatende uberørte natur.

Vi faciliterer for en landskapsinstallasjon ute på sletten ved Elvegård, mellom Gamvik og Slettnes. Gårdsbruket Elvegård var i sin tid Norges nordligste gårdsbruk. Det ligger en gåtur unna fyret og er synlig fra veien mot fyret. 

Her er omkring 100 menneskehøye figurer skapt av enkle reisverk med klær og hoder av strå. Befolkningen i Gamvik har deltatt med å skaffe klær og reisverk til figurene og vært med å sette dem opp. Den er en selvstendig kunstopplevelse. De mange figurene står tause og stille i landskapet, og gi en mektig manifestasjon om kystfolket, deres standhaftighet, utholdenhet og overlevelse. Figurene står som personer, som er vitner, som spør, som krever svar, som et samfunn, en mengde, en flokk. Det er en helt særegen og stille opplevelse å bevege seg mellom disse 100 figurene som danner en stor flokk tause skikkelser, som beveger seg i takt med vinden.
 

«Standhaftige folk – Spor Gamvik» kunstnerisk team: 


Foto: Marianne Roland

Juni Dahr, Reijo Kela, Håkon Vassvik, Tore Brunborg, Per Oddvar Johansen, Oda Radoor og Marianne Roland.

Idé og konsept Juni Dahr

Tekster er hentet fra avisen: Ikke for å skryte, men æ e fra Gamvik (red. Jan Erik Raanes) og 

Nils-Aslak Valkeapää, Vindens veier. 

Den finske performancekunstneren, danseren og koreografen Reijo Kela er kjent for det spektakulære, både i det store formatet ute i naturen, og gjennom egen deltakelse. Scenekunstner Håkon Vassvik som er fra Gamvik er med i prosjektet som skuespiller sammen med Juni Dahr og Reijo Kela. Jazzmusikerne Tore Brunborg og Per Oddvar Johansen vil framføre egen nykomponert musikk i en konsert på Slettnes fyr sammen med Juni Dahr som også er kunstnerisk ansvarlig og står bak «Standhaftige folk – Spor Gamvik». 

(Pressemelding, 18.07.23).