Publikum utenfor Dansens Hus i Oslo. Foto: Tale Hendnes/ Dansens Hus

Stor interesse for stilling som kunstnerisk leder ved Dansens Hus

Da søknadsfristen gikk ut 15. august hadde 33 søkere meldt sin interesse. Den som får jobben skal lede Dansens Hus i et åremål på fire år fra våren 2024.

Det er en sterk og interessant søkerliste hvor hele 18 av de offentlige søkerne har utenlandsk bakgrunn og internasjonal erfaring. Også en rekke norske dansekunstnere og profilerte fagfolk i feltet har søkt. Det er god kjønnsbalanse i søkergruppen med 18 kvinner og 15 menn på søkerlisten.

Styreleder ved Dansens Hus, Silje Riise Næss, som er påtroppende leder av Talent Norge, er svært entusiastisk over søkerlisten:
- Vi er nærmest målløse over den store tilstrømmingen av toppkandidater når vi nå skal finne den strålende Samme Raeymaekers etterfølger. Over tretti søkere, hvorav så å si alle er godt kvalifiserte, er ikke hverdagskost. Vi tar interessen fra spydspisser i både det norske og det europeiske dansefeltet som et tegn på Dansens Hus sin anerkjente og viktige posisjon, og ser stort fram til den videre prosessen, sier hun.

1 Mohammad Aldasoki Bedriftsrådgiver / Musikk produsent & koreograf. Norge

2 Helga Baert General & Artistic direction Belgia

3 Edvin Liveric-Bassani Director Kroatia

4 Isabella Spirig Artistic Director of Steps Sveits

5 Pia Krämer Independent Curator Tyskland

6 Birgit Berndt Danschef Sverige

7 Sara Hirn Managing Director Finland

8 Thomas Schaupp Artistic leader Tyskland

9 Benjamin Perchet Artistic Director & CEO Irland

10 Marc Olive Lopez Artistic progragmmer / Curator Spania

11 Untatt offentlighet

12 Stine Nilsen Festivaldirektør og kunstnerisk leder Norge

13 Suzy Blok Head of Artist Space Nederland

14 Olöf Ingolfsdottir Artist and life coach Island

15 Bek Berger Artistic Director Latvia

16 Bettina Kogler Artistic and managing director Østerrike

17 Gaston Core Director and Choreographer Argentina

18 Leif Hernes Koreograf og professor Norge

19 Kari Hoaas Professor i dans, koreografi og kunstnerisk leder Norge

20 Manuel Pelmus PhD Candidate Norge

21 Hooman Sharifi Kunstnerisk leder Norge

22 Jazmin Chiodi Artistic Director Irland

23 Jonas Pedersen Øren Formidlingskonsulent og dansekunster Norge

24 Thomas Prestø Kunstnerisk leder/PhD kandidat Norge

25 Dirk Förster Curator, Creative Producer and Consultant Tyskland

26 Susan Sentler Artist/Director/Educator Storbritannia

27 Thomasz Kirenczuk Artistic Director Italia

28 Mathias Aas Stoltenberg Danser Norge

29 Kristine Karåla Øren Dansekunstner Norge

30 Rania Broud Dramaturg Norge

31 Marianne Bilger Kurator & produsent Norge

32 Untatt offentlighet

(Pressemelding, 22.08.2023)