Ali Abu Yassin på strandpromenaden i Gaza.

Motforestillinger på HUMAN 2024: I Love Gaza

Motforestillinger skulle vise gjestespill med den anerkjente scenekunstneren Ali Abu Yassin fra Gaza under årets HUMAN-festival. Men så ble det krig. Abu Yassin har mistet huset sitt og flere slektninger, kolleger og venner. Han er nå internt fordrevet på Gazastripen. I forbindelse med festivalen lanserer Motforestillinger en Spleis for å evakuere Abu Yassin og familien fra Gazastripen.

Motforestillinger har kuratert og produsert scenekunst-program om Palestina i samarbeid med HUMAN internasjonale dokumentarfilmfestival og Vega Scene siden 2019. Årets program er dedikert til Gaza, og understreker kunstens betydning som en oppløftende og menneskelig kraft under et pågående folkemord. De inviterer til kunstnermøter, filmvisninger, samtaler, lectureperformance, tonesatte poesilesninger på arabisk og norsk, og iscenesatte lesninger både av oversatte nyskrevne tekster fra Gaza og dokumentarteaterstykket som skulle ha blitt vist.

– Vi startet arbeidet med festivalprogrammet sist sommer, og skulle ha flere gjester fra Gaza. Men så ble det oktober og alle planer ble kullkastet, sier Vibeke Harper og Marius Kolbenstvedt i Motforestillinger. – Skuespiller, regissør og dramatiker Ali Abu Yassin var invitert til festivalen for å spille dokumentarteaterstykket The Photographer skrevet av Atef Abu Saif. Men han fikk huset sitt bombet allerede i midten av oktober og ble internt fordrevet. I løpet av månedene som har gått har han mistet flere slektninger, venner, kollegaer, og befinner seg stadig midt i krigens helvete.

​Dette er andre gang Ali Abu Yassin blir hindret fra å komme til Oslo for å utøve sin kunst: I mars 2023 var Abu Yassin invitert til å spille seg selv i Motforestillingers norsk/palestinske versjon av dokumentarteaterstykket Revolusjonens løfte av Ahmed Tobasi og Zoe Delemere Lafferty (The Freedom Theatre og Artists On The Frontline). – I forkant av vår festival mars 23 hadde Ali hatt et tre måneder langt skriveopphold i Paris. På bakgrunn av dette, altså 90 dagers opphold i et annet Schengenland, fikk han ikke innvilget visum til Norge, forteller Harper. Skuffelsen over visumavslaget var medvirkende til ny invitasjon. – Vi kan ikke akseptere at geopolitikk sensurer kunsten og hindrer at vi i vesten ikke får se og høre historiene til kunstnere bosatt utenfor Schengenmuren; det er både fordummende og farlig, og gjør oss til et fattigere samfunn, sier Harper.

Motforestillinger har kontinuerlig kontakt med Ali Abu Yassin, og i så tett samarbeid som hans begrensede internett- og strømtilgang har tillatt, presenterer de en iscenesatt lesning på norsk av The Photographer. Og som under HUMAN internasjonale dokumentarfilmfestival 2023, må Motforestillingers Marius Kolbenstvedt også denne gangen fylle rollen i Ali Abu Yassins fravær. Denne gangen med begrunnet bekymring for Abu Yassins liv og et pågående folkemord som bakteppe. – Vi har ikke myndighet til å stoppe bombingen, eller til å åpne grensene for flyktningene og sende inn sårt tiltrengt nødhjelp og mat. Men vi kan – og skal – hindre Israel i å stilne palestinske stemmer og kunstneriske uttrykk, sier Harper og Kolbenstvedt. – Politikernes tomme retorikk virker bare polariserende, verdenssamfunnet fremstår som handlingslammet. Midt i mørket og avmakten kan kunsten åpne for mellomrommene; små, menneskelige lommer av luft og ro. Rom som inviterer til håp, fellesskap og erkjennelse. Det er sårt tiltrengt, sier Harper og Kolbenstvedt, og ønsker velkommen til teatersalen på Vega scene 6.–10. mars. 

I forbindelse med festivalen lanserer de en Spleis for å samle inn penger til å evakuere Ali Abu Yassin og hans familie ut av krigens inferno på Gazastripen. – Etter fem lange måneder har både Ali og vi innsett at Gaza og hennes innbyggere står overfor en total utslettelse. Vi må gjøre mer enn å bare oversette og lese tekstene hans; vi må gi ham helt konkret og medmenneskelig hjelp, sier Harper. – Derfor oppfordrer vi alle til å gi det de kan, slik at Ali og konen Iman, deres seks barn med ektefeller og elleve barnebarn, kan betale avgiften egyptiske grensemyndigheter krever for å slippe dem ut gjennom Rafah grensepost. Det vil redde livene deres, og ingen ting er viktigere enn å redde menneskeliv.  

Se hele programmet her: https://www.motforestillinger.net/

​(Pressemelding 04.03.2024)