Møt våre nye husdramatikere

Siden utlysningen i november har juryen behandlet 94 søknader, lest mengder av scenetekster og gjennomført intervjuer. I dag kunngjøres de fem vi ønsker velkommen som husdramatikere på Dramatikkens hus 2024-26.

– Det er vanskelig å formidle hvor sterk denne søkerlista var, sier påtroppende kunstnerisk leder Camara Lundestad Joof, som også har ledet juryarbeidet.

Hver søker ble bedt om å sende inn to representative scenetekster for vurdering, og det var et krav om at de tidligere hadde fått gjennomført profesjonelle oppsetninger.

– Det var så mange dyktige, godt kvalifiserte husdramatikere som søkte - og for en stor glede det var å sette seg inn i feltet på denne måten, forteller Joof.

– Så mange gode søknader har vekket stort engasjement i juryen. Vi har knivet litt om hvem som skulle inn, det har vært høy temperatur i diskusjonene under utvelgelsen - noe jeg er glad for! 

Med årets utlysning fikk husdramatikerordningen ny drakt. Antallet dramatikere ble redusert fra ti til fire, slik at hver husdramatiker kan få tildelt støtte som tilsvarer statens kunstnerstipend, komplett med feriepenger og pensjonsopptjening. Men dette kullet består faktisk av fem husdramatikere!

Disse fem blir husdramatikere for 2024-2026:

Julian Karenga

Malmfrid Hallum

Marius Snekkevåg

Siri Broch Johansen

Eirik Fauske

Søkte etter 4, endte med 5

Underveis åpnet det seg en mulighet for å øke antallet fra fire til fem. Siri Broch Johansen/Juho-Sire  mottar allerede statens kunstnerstipend og sa fra seg å motta stipend fra Dramatikkens hus som en del av stillingen. Hun blir tilsatt som husdramatiker, med tilgang til de samme verksted- og dramaturgressursene.

– Det var en heldig tilfeldighet. Vi fikk mulighet til å rigge om i kombinasjon med noen kunstnerstipend gjorde at vi kunne fordele ressursene våre litt annerledes og på den måten få rom for enda flere. Slik får vi bygd et litt større kollegium for husdramatikerne, sier Camara Joof.

I kollegiet finner vi et stort spenn i alder, geografisk opphav og tematikk. Det har vært et mål for juryen å speile et mangfold av uttrykk med høy kunstnerisk kvalitet, for å vise bredden i norsk dramatikk.

– Dette er gjeve kunstnerskap. Vi gikk for akkurat disse fem som en kombinasjon av tidligere husdramatikere og nye ansikter på huset. Det er nysgjerrige dramatikere, de skriver tekster som begeistrer og utfordrer.

– Dette er veldig ulike kunstnerskap og veldig ulike praksiser. Den bredden gleder vi oss til å se utfolde seg her på huset, legger hun til.

– Vi står stødig i at de fem tar med seg både en bredde og en spiss i hva som rører seg i norsk dramatikk for tiden. De skriver tekster som norsk teater trenger, sier Joof.

To år med mangfoldige muligheter

– Dette gir en unik anledning for kunstnerisk fordypning og for å tenke skriving i et lengre perspektiv. Jeg ser med forventning fram mot to år med driv og glød, og gleder meg til å møtes med de øvrige husdramatikerne og kollegiet på Dramatikkens Hus, forteller Malmfrid Hallum.

Malmfrid skal bygge videre på et kunstnerskap som fikk sitt gjennombrudd på Norsk Dramatikkfestival i 2009, i likhet med Marius Snekkevåg. Malmfrid mottok også Ibsenprisen i 2018 for teksten «Solveigs 2. Sang»,en pris som som både Julian Karenga og Siri Broch Johansen/Juho-Sire ble nominert til i år.

– Jeg er glad for å være blant de utvalgte denne gangen, og gleder meg over å være med på å trekke husdramatikeraktivitet nordover. Jeg håper dette kan bidra til at mer samiskspråklig dramatikk høres fra norske scener, både på huset i Tøyenbekken og på andre scener i det norske Norge, sier Siri Broch Johansen-Juho-Sire.

Nordfra kommer også Julian Karenga, som har skrevet livlige teaterskildringer fra sin oppvekst i Tromsø. Julian har også vært husdramatiker på Dramatikkens hus i forrige periode fra 2021 til 2023 og kan således bygge videre på arbeidet sitt frem mot 2026.

– Jeg føler meg allerede hjemme her! Jeg tar med meg en kunnskap om hvordan man best kan ta i bruk ressursene på Dramatikkens hus. De to siste årene her brukte jeg på å finne fotfestet mitt litt. Nå vet jeg i større grad hvilken retning jeg skal gå, nå føler jeg at jeg er i stand til å jobbe mer fokusert som dramatiker. Jeg er utrolig glad og takknemlig for å fortsette å være involvert i Dramatikkens hus, sier Karenga.

– Dette er jeg svært glad for. Tida som husdramatiker vil jeg utelukkende bruke til å skrive tekster for barn, forteller Eirik Fauske.

Eirik har et mangfoldig kunstnerskap bak seg som dramatiker, regissør og produsent. Han er også tidligere Ibsenpris-nominert, og stykket «Hundrevis av barn i vill kamp» ble nominert til tysk barneteaterpris i 2022. Marius Leknes Snekkevåg runder av kollegiet, med en produktiv karriere som spenner over 15 år og 12 forestillinger.

– Å få to år med kunstnerisk og økonomisk rom til å utforske og utvikle mitt eget forfatterskap oppleves som et stort privilegium. Jeg gleder meg enormt til å dele Dramatikkens hus med Eirik, Julian, Malmfrid og Siri over de neste to årene, sier Snekkevåg.

I sving fra høsten av

Husdramatikerkullet har oppstart 15. September 2024. De nye husdramatikerne får, i tillegg til stipendet, tilgang til ressursene på Dramatikkens hus i form av dramaturger til å bistå med tekstproduksjonen og verksteder til å arbeide gjennom scenetekstene på gulvet.

– Vi gleder oss stort til å se dem ta over og forme Dramatikkens hus til sitt eget. Det er tross alt deres, dette! Dramatikkens hus er jo dramatikernes hus, sier Camara Joof.

Pressemelding fra Dramatikkens hus 13. Mai 2024.

Les saken med biografier på nettstedet til DRamatikkens Hus her.