Norsk Shakespearetidsskrift er Årets tidsskrift 2024

Norsk tidsskriftforening har kåret fire priser i konkurransen Årets tidsskrift, og Norsk Shakespearetidsskrift får hovedprisen.

Prisen består av diplom og 30 000 kroner. Norsk Shakespearetidsskrift er Norges ledende og internasjonalt mest kjente teatertidsskrift og har vunnet flere priser. Therese Bjørneboe har vært redaktør siden starten i 1998. Hun fikk Kulturrådets ærespris i 2019.

Andre prisvinnere er tidsskriftene Arkitektur, Museum og Jazznytt. 

Prisvinnere

Juryens begrunnelser:

Årets tidsskrift: Norsk Shakespearetidsskrift

Noen tidsskrifter blir stadig viktigere. De tar ansvar for en offentlig samtale på områder der andre medier svekkes. De formidler kunnskap og argumentasjon norsk kultur trenger. Mange tidsskrift springer ut av entusiasme. De beste av dem klarer å beholde entusiasmen samtidig som ambisjonene og kvaliteten stadig øker, årgang for årgang. Årets vinner er et fremragende eksempel. Norsk Shakespearetidsskrift er Årets tidsskrift 2024.

Gjennom 25 års virke har dette teatertidsskriftet blitt stadig viktigere, både når det anmelder og rapporterer fra norsk teater og når det formidler viktige impulser fra andre land. Årets utgave viser at et fagtidsskrift kan redigeres så det er tilgjengelig for et større publikum. 

Slik er tidsskriftet blitt en bærebjelke i det norske kulturliv. På sitt beste demonstrerer Shakespearetidsskriftet at slike tidsskrift ikke bare er viktige. De er uunnværlige.

 

Arkitektur: Pris for design og layout

Dette tidsskriftet oser av formmessig selvtillit! Det har stilig layout med god rytme og fine skrifttyper på deilig papir. De ulike seksjonene har alle sitt eget preg – også på nettsidene. Dette gjør det både morsomt og lett å navigere. Typografien er vakker, variert og behagelig å lese. Gode fotografier og tegninger får plass til å skinne.

Vi vet alle at arkitekter (og alt de tar i) er litt penere enn oss andre, så juryen hadde høye forventninger til formgivingen av tidsskriftet deres – og disse har blitt mer enn innfridd. Prisen for design og layout 2024 går til Arkitektur.

 

Museum: Pris for faglig formidling 

Prisen for fag og formidling gis til et fagtidsskrift som klarer å gjøre feltet sitt relevant utenfor eget fagfellesskap. Årets vinner har på en imponerende måte breiet ut tematikken med gjennomarbeidede og godt redigerte bidrag. Hvordan velger man bort kunstverk når oppgaven er å forvalte vår felles hukommelse og kulturarv? Hvordan stiller man ut traumatiske hendelser, med eksempler fra 22. juli-senteret, fra Spania og den nære Franco-tiden og i Polen, der museene blir et verktøy for politikere med en alternativ fortelling om fortiden. Og, hvordan ble kunsthærverk i museene et redskap for klimakampen? Prisen for fag og formidling går til tidsskriftet Museum.

 

Jazznytt: Pris for språk og formidling

Tidsskriftredaktøren er en tusenkunstner; vedkommende elsker sitt emne, har en sjelden oversikt over feltet, en sikker smak for hva som vil fengsle leserne og en gåtefull evne til å forvandle skribentenes skisser til genuint innsiktsfulle bidrag til den offentlige samtalen. Etter første nummer i 2023 byttet Jazznytt redaktører. Juryen er overbevist om at den kjærlige formidlingen av jazzmusikk, den engasjerende essayistiske refleksjonen over det musikalske uttrykkets egenart og de nye talentfulle jazzskribentene har funnet sitt aller triveligste hjem hos de nye redaktørene. Jazznytt mottar Norsk tidsskriftforenings pris for språk og formidling 2024.

 

Juryen 2024 har bestått av: Andreas Wiese, skribent og  kritiker, Vidar Røeggen, seniorrådgiver Universitets- og høgskolerådet, Maria Astrup, grafisk designer og illustratør, og Trond Haugen, dr.art. i litteraturvitenskap og forskingsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket.

Prisen og arrangementet er støttet av Norsk Journalistlag, Kulturrådet og Edda Presse.

Norsk tidsskriftforening
Generalsekretær Bente Riise